Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Navigační systémy

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
XP37NAV ZK 4 2P+2L anglicky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra radioelektroniky
Anotace:

Předmět NAV se věnuje oblasti GNSS, výkladu fyzikálních problémů spojených s družicovou navigací, metodám

výpočtu polohy a aplikace GNSS. Na druhou stranu, problematice kolem návrhu GNSS přijímačů je věnována pouze

jedna přednáška, jelikož s problematikou rádiových přijímačů včetně družicových se mohou studenti detailně seznámit v

magisterském kurzu Architektura radiových přijímačů a vysílačů. Oblast GNSS je dále rozšířena o oblast inerciální

navigace, která zahrnuje definování souřadnicových systémů, navigační rovnice a mechanizaci jejich výpočtu, inerciální

senzory a systémy/senzory sekundární, např. tlakoměrné snímače, magnetometr, Lidar, ultrazvukový snímač, radary

apod. V rámci předmětu budou detailně řešeny úlohy fúze dat pro odhady pozice, rychlosti a orientace v prostoru a to

nejenom ve venkovním prostředí, ale i vnitřních prostorách. Stručný plán přednášek:

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Úvodní do navigačních systémů, souřadnicové systémy

2. Nebeská mechanika, výpočet polohy

3. Družicové navigační signály a jejich šíření

4. Zpracování družicových navigačních signálů 1. část

5. Zpracování družicových navigačních signálů 2. část

6. Pokročilé algoritmy výpočtu polohy, PPP, RTK

7. Detekce a potlačení rušení GNSS

8. Inerciální navigační systémy – gyroskopy/senzory úhlové rychlosti, akcelerometry a jejich stochastické a

deterministické parametry

9. Fúze dat pro účely odhadu polohových úhlů/úhlových kvaternionů

10. Fúze dat INS/GNSS – metody a hloubka integrace

11. Navigační systémy pro vnitřní prostory, fúze dat

12.-14. Diskuse nad metodami a přístupy publikovanými v odborné literatuře a vědeckých časopisech

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Kovář, P. Družicová navigace. Od teorie k aplikacím v softwarovém přijímači, ČVUT 8/2016.

Petrovski, I; Tsujii, T.: Digital Satellite Navigation and Geophysics: A Practical Guide with GNSS Signal Simulator and

Receiver Laboratory. Cambridge University Press, 2012, ISBN-13: 978-0521760546.

Grewal Mohinder S., Andrews Angus P.: Kalman Filtering: Theory and Practice with MATLAB 4th Edition, Wiley

2014, ISBN-13: 978-1118851210

Grewal Mohinder S., Andrews Angus P., Bartone Chris G. : Kalman Filtering:

Global Navigation Satellite Systems, Inertial Navigation, and Integration 3rd Edition, Wiley 2013, ISBN-13: 978-

1118447000

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 30. 11. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5988006.html