Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Degradační procesy elektrických zařízení

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
XP13DEZ Z,ZK 4 2P+2L česky
Přednášející:
Karel Dušek (gar.), David Bušek, Ivan Kudláček
Cvičící:
Karel Dušek (gar.), David Bušek, Ivan Kudláček
Předmět zajišťuje:
katedra elektrotechnologie
Anotace:

Předmět seznámí posluchače se základními degradačními procesy, kterým je vystaven elektrotechnický výrobek v provozním prostředí. Tyto poznatky bude student aplikovat na konkrétní výrobek pro modelové provozní prostředí. Dominantní degradační proces výrobku by se měl pokusit student ověřit v laboratoři, popřípadě provést jeho počítačovou simulaci.

Pozornost je věnována i ekologickým aspektům spojeným s volbou materiálů (technologii), které jsou schopny degradační proces omezit.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Provozní prostředí el. zařízení

2. Základy teorie spolehlivosti a životnosti el. zařízení

3. Degradační působení provozního prostředí

4. Termooxidační stárnutí materiálu

5. Korozní degradace

6. Fotochemická degradace

7. Degradace vyvolaná prachem

8. Vlhkostní degradace

9. Degradace vyvolaná mechanickým namáháním

10. Počítačová simulace degradačních procesů

11. Úprava el. zařízení do ztíženého provozního prostředí

12. Ekologické aspekty použití vybraných materiálů pro ztížené prostředí

13. Metodika životnostních a spolehlivostních zkoušek

14. Metodika zkoušek klimatické a mechanické odolnosti

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cílem předmětu je seznámit posluchače se základními degradačními procesy, kterým je vystaven elektrotechnický výrobek v provozním prostředí a aplikovat tyto poznatky na konkrétní výrobek pro modelové provozní prostředí.

Studijní materiály:

Rychtera M.: Atmospheric Deterioration of Technological Materials: Africa Pt. A: A Technoclimatic

Atlas (Materials Science Monographs), Elsevier Science Ltd, 1985

Myer K.: Handbook of Environmental Degradation of Materials, William Andrew, 2016

Bowcott H. J., Cleaver A.J.: Corrosion of electrical components by their atmospheric environment, 1962

Bartoníček, R.: Protikorozní ochrana, SNTL Praha 1980

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 12. 8. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5939706.html