Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2018/2019

Praktický data mining

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
MI-PDM Z,ZK 5 2P+1C česky
Přednášející:
Pavel Kordík (gar.), Magda Friedjungová, Karel Klouda, Daniel Vašata
Cvičící:
Ivo Petr
Předmět zajišťuje:
katedra aplikované matematiky
Anotace:

Studenti se seznámí se základními postupy při vytěžování znalostí z dat. Konkrétně se naučí základní techniky předzpracování dat, vizualizace dat, statistické techniky transformace dat, základní principy metod pro vytěžování znalostí. V předmětu se extenzivně využívá vytěžovací software. Studenti budou schopni kvalifikovaně použít základní nástroje data miningu na nejčastěji se vyskytujících problémech (klasifikace, regrese, shlukování).

Požadavky:
Osnova přednášek:

1) Úvodní a přehledová přednáška

2) Rozhodovací stromy

3) Clustering (K-means, hierarchical clustering)

4) K-NN

5) Naivní Bayes

6) Lineární regrese

7) Logistická regrese

8) Redukce dimenzionality (SVD, PCA)

9) strojové zpracování přirozeného jazyka NLP

Až 4 přednášky mohou být vyplněny přednáškami lidí z praxe.

Osnova cvičení:

1) Jupyter Notebook a knihovny panda, numpy a scikit-learn

2) Vizualizace dat

3) Rozhodovací stromy v scikit-learn

4) Clusterování

5) Lineární regrese

6) PCA

Cíle studia:
Studijní materiály:

1. Larose, D. T. Discovering Knowledge in Data: An Introduction to Data Mining. Wiley-Interscience, 2004.

2. Hastie T.,Tibshirani R.,Friedman J., The Elements of Statistical Learning, Data Mining, Inference and Prediction, Springer, 2011

Poznámka:
Další informace:
https://courses.fit.cvut.cz/MI-PDM/
Rozvrh na zimní semestr 2018/2019:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2018/2019:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost T9:301
Klouda K.
Vašata D.

12:45–14:15
(přednášková par. 1)
Dejvice
NBFIT učebna
Út
místnost T9:351
Petr I.
09:15–10:45
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 101)

Dejvice
NBFIT PC ucebna
St
Čt

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 20. 8. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5720106.html