Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Ekonomika podnikání

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
B2B16EPD Z,ZK 4 2P+2S česky
Přednášející:
Josef Černohous, Oldřich Starý (gar.)
Cvičící:
Josef Černohous, Blanka Kučerková, Miroslav Vítek
Předmět zajišťuje:
katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd
Anotace:

Cíle a funkce podniku, okolí podniku, životní cyklus podniku. Klasifikace nákladů, kalkulace nákladů, nákladové křivky. Vztahy mezi ziskem, objemem výroby, cenou a náklady. Daně. Finanční matematika a investiční rozhodování. Business plán. Manažerské funkce, organizační formy podniku. Firemní procesy a řízení firmy.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Podnik a podnikání, cíle a funkce podniku. Právní formy podnikání.

2. Podnikatelský plán. Majetková a kapitálová struktura podniku.

3. Základní principy účetnictví. Aktiva, pasiva, náklady a výnosy. Finanční výkazy a jejich struktura.

4. Klasifikace nákladů, metody kalkulace nákladů. Vztahy mezi ziskem, objemem výroby, cenou a náklady.

5. Základy finanční analýzy. Dělení zisku, rentabilita a produktivita.

6. Finanční matematika - úrokový počet.

7. Finanční matematika. Cena příležitosti. Rizika a nejistoty v podnikání.

8. Základní kritéria efektivnosti (doba návratnosti, NPV, IRR). Rizika a nejistoty v podnikání.

9. Dlouhodobé financování. Akcie, obligace, bankovní úvěr, pronájem (leasing). Krátkodobé financování - obchodní

úvěr, směnka.

10. Systém daní v ČR. Daň z příjmu, spotřební daně, DPH.

11. Veřejné finance.

12. Informační systémy v manažerské praxi

13. Strategie plánování z pohledu HR. Organizační struktura firmy.

14. Motivace, komunikace, řízení pracovní skupiny.

Osnova cvičení:

1. Pravidla a zásady cvičení, podmínky klasifikovaného zápočtu. Podnikání, typy společností.

2. Majetková a kapitálová struktura podniku.

3. Struktura výsledovky a Cash flow. Vzájemné vztahy účetních výkazů.

4. Podnikatelský plán.Manažerská hra.

5. Vztahy mezi ziskem, objemem výroby, cenou a náklady, analýza bodu zvratu.

6. Metody kalkulace nákladů.

7. Kontrolní test. Daňové a účetní odpisy. Finanční analýza společnosti.

8. Základy úrokového počtu a finanční matematiky

9. Kritéria ekonomické efektivnosti.

10. Kontrolní test. Výpočty ekonomické efektivnosti.

11. Krátkodobé a dlouhodobé financování

12. Daňová soustava v ČR a daňový štít, účetnictví a daňová evidence, DPH

13. Zápočtový test. Rezerva

14. Klasifikovaný zápočet. Rezerva.

Cíle studia:
Studijní materiály:

1.Synek a kol.: Manažerská ekonomika, Grada, 2007, 4.vydání

2.Kislingerová a kol: Manažerské finance, Beck 2007, 2.vydání

3.Cipra: Praktický průvodce finanční a pojistnou matematikou, Ekopress

4.Malý ekonomický výkladový slovník, Fialová, A plus

5.Platné zákony ČR (Obchodní zákoník, Občanský zákoník, Živnostenský zákon, ...)

Poznámka:
Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz/divize/13116/Katedra_ekonomiky__manazerstvi_a_humanitnich_ved
Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost T2:A4-205
Černohous J.
09:15–10:45
(přednášková par. 1
paralelka 106)

Dejvice
Učebna
místnost T2:A4-205

11:00–12:30
(přednášková par. 1
paralelka 105)

Dejvice
Učebna
Út
místnost T2:C3-337
Starý O.
12:45–14:15
(přednášková par. 1)
Dejvice
Posluchárna
místnost T2:A4-203a
Kučerková B.
16:15–17:45
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Dejvice
Učebna
místnost T2:A4-203a
Kučerková B.
14:30–16:00
(přednášková par. 1
paralelka 102)

Dejvice
Učebna
St
místnost T2:A4-205
Černohous J.
09:15–10:45
(přednášková par. 1
paralelka 104)

Dejvice
Učebna
místnost T2:A4-202a
Vítek M.
18:00–19:30
(přednášková par. 1
paralelka 103)

Dejvice
Ucebna
Čt

Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 30. 5. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5601206.html