Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Projekt - vodní toky a hydrotechnické stavby

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
141PVTS KZ 5 4C česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra hydrauliky a hydrologie
Anotace:

V části vodní toky tohoto projektu je řešen komplexní technický zásah na vodním toku a v jeho povodí formou stabilizační úpravy toku, protipovodňového technického opatření nebo protipovodňového opatření blízkého přírodě. Součástí je i návrh a konstrukční řešení vhodného objektu na vodním toku v závislosti na záměru zásahu na vodním toku. V části hydrotechnické stavby je konstrukčně řešen objekt jezu nebo hráze s manipulačními objekty a jejich variantní dispoziční řešení. Cílem je seznámit se v základním rozsahu nejen se způsoby a postupy při zpracování projektové dokumentace, ale i s aplikací získaných vědomostí z říční hydrauliky, hydrauliky objektů, hydrologie, hydrotechnických staveb a ostatních souvisejících technických a přírodních disciplín v komplexním projektu.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

! [1] Mareš, K. 1997: Úpravy toků: Navrhování koryt. Vyd. 2., Praha: ČVUT. ISBN: 80-01-00903-3.

! [3] Broža, V., Satrapa L. 2000: Navrhování přehrad, Vyd. 2., Praha: ČVUT. ISBN: 978-80-01-03654-9.

! [4] Čihák, F., Medřický, V. 2001: Hydrotechnické stavby 20. Navrhování jezů, Praha: ČVUT, ISBN: 80-01-02402-4.

? [2] Przedwojski, B., Błazejewski, R., Pilarczyk, K.,W. 1995: River training techniques : fundamentals, design and applications. Rotterdam: Balkema. ISBN: 90-5410-196-2.

? [5] Patočka, C., Macura, L. a kol. 1989: Úpravy toků. Praha: SNTL. ISBN: 80-03-00203-6.

? [6] Escarameia, M. 1998: River and channel revetments: A design manual. Thomas Telford Publ. ISBN: 0-7277-2691-9.

: [7] ČSN 01 3469, 75 0120, 75 2310, 75 2340.

: [8] TNV 75 2102, 75 2103, 75 2303.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 8. 7. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5561906.html