Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Matematika v Maple

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
B0B01MVM Z 2 1P+1C+1D česky
Předmět nesmí být zapsán současně s:
Numerické metody (B4B01NUM)
Přednášející:
Aleš Němeček (gar.)
Cvičící:
Aleš Němeček (gar.)
Předmět zajišťuje:
katedra matematiky
Anotace:

Předmět využívá počítačový algebraický systém (PAS) Maple pro výpočty a grafické demonstrace teoretických a praktických postupů, se kterými se studenti paralelně seznamují v úvodních matematických přednáškách Matematika 1 (B0B01MA1, B6B01MAA) a Lineární algebry (B0B01LAG, B6B01LAG). Náplň cvičení názorně doplňuje a rozšiřuje zvláště příklady, které jsou početně náročné a jejich řešení bez použití Maple je zdlouhavé. Studenti si osvojí postupy a příkazy pro řešení základních matematických problémů, které se prolínají prakticky celým studiem.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A0B01MVM

Požadavky:

Podmínkou získání zápočtu je aktivní účast na cvičeních a prezentace zápočtové práce. Podrobné informace: http://math.feld.cvut.cz/nemecek/matvmap.html

Osnova přednášek:

Přednáška se průběžně prolíná s cvičením.

Osnova cvičení:

1. Pravidla práce v počítačové laboratoři. Systém Maple: Úvod, ovládání, základní dovednosti.

2. Seznámení s Maple (ukázky práce, otázky - odpovědi), studium výukových dokumentů.

3. Polynomy, kořeny polynomů. Racionální lomená funkce.

4. Samostatná práce, řešení příkladů.

5. Funkce, limita, spojitost, derivace.

6. Samostatná práce, řešení příkladů.

7. Matice, operace s maticemi, determinanty, inverzní matice.

8. Samostatná práce, řešení příkladů.

9. Extrémy funkcí. Průběh funkce. Aplikace diferenciálního počtu.

10. Samostatná práce, řešení příkladů.

11. Soustavy lineárních rovnic. Vektorové prostory. Volné vektory, skalární a vektorový součin, lineární útvary v R3.

12. Samostatná práce, řešení příkladů.

13. Integrace funkcí, určitý integrál, aplikace.

14. Samostatná práce, řešení příkladů, zápočet.

Cíle studia:

Viz Anotace.

Studijní materiály:

[1] Maple User Manuals and Programming Guides, Maplesoft, a division of Waterloo Maple Inc., pravěk až současnost. (elektronické verze jsou také součástí helpu v instalaci programu) http://www.maplesoft.com/documentation_center/

[2] Heck, A.: Introduction to Maple, 2nd ed., Springer-Verlag, Berlin, 1996

Poznámka:
Další informace:
http://math.feld.cvut.cz/nemecek/matvmap.html
Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost T2:C4-459

11:00–11:45
(přednášková par. 1)
Dejvice
Laborator počítače
místnost T2:C4-459

11:45–12:30
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Dejvice
Laborator počítače
místnost T2:C4-459
Němeček A.
13:30–14:15
(přednášková par. 2
paralelka 201)

Dejvice
Laborator počítače
místnost T2:C4-459
Němeček A.
12:45–13:30
(přednášková par. 2)
Dejvice
Laborator počítače
St
Čt

Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost T2:C4-459
Němeček A.
14:30–15:15
(přednášková par. 1)
Dejvice
Laborator počítače
místnost T2:C4-459
Němeček A.
15:15–16:00
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Dejvice
Laborator počítače
St
Čt

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 4. 8. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5375206.html