Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2018/2019

Aplikované měřicí metody v dopravě

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
22AMMD KZ 4 1+3 česky
Přednášející:
Michal Frydrýn, Tomáš Mičunek, Luboš Nouzovský, Drahomír Schmidt, Zdeněk Svatý
Cvičící:
Michal Frydrýn, Tomáš Mičunek, Luboš Nouzovský, Drahomír Schmidt, Zdeněk Svatý
Předmět zajišťuje:
ústav soudního znalectví v dopravě
Anotace:

Zaměření a technické zpracování situace dopravní stavby geodetickou totální stanicí, GPS systémy a pomocí fotogrammetrie, 3D skenování. Vytýčení části dopravní stavby geodetickými metodami. Měření a technické zpracování některých dynamických charakteristik vozidla za použití vysokorychlostních kamer, akcelerometrů a radaru. Jedná se o týdenní kurz s předpokládanými termíny výuky po 2 týdnech v měsících červnu a září (zpravidla ve zkouškovém období).

Požadavky:

Výborná znalost systému AutoCAD a Excelu. Základni znalosti principu fungování geodetických měření, přístrojů a aktivní znalost zpracování základních geodetických úloh. Základní znalosti a zpracování úloh na měření dynamiky jízdy vozidla.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Praktická znalost a dovednost zaměřování stavu, vytyčování dopravních staveb a dynamických charaketristik vozidel dostupnými technologiemi.

Studijní materiály:

Šachl, J. a kolektiv: Analýza nehod v silničním provozu, ČVUT v Praze, 2010

Švec, M.: Stavební geodézie 10, Praktická výuka, ČVUT v Praze, 2000

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2018/2019:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2018/2019:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 17. 8. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5276406.html