Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2018/2019

ústav soudního znalectví v dopravě

Zajišťované předměty

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
22APN Analýza a prevence silničních nehod Z 2 1+1 Předmět je vypsán
22Y2TAPN Analýza a prevence silničních nehod
 
Předmět není vypsán
22Y1A1 Analýza silničních nehod 1
 
česky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
22Y1A2 Analýza silničních nehod 2
 
česky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
22AMMD Aplikované měřicí metody v dopravě česky KZ 4 1+3 Předmět je vypsán
22AMM Aplikované měřicí metody v dopravě
 
česky KZ 2 0+2 Předmět není vypsán
2211DP Diplomová práce
 
Předmět není vypsán
22XNDP Diplomová práce česky KZ 18 0+20 Předmět je vypsán
22X24D Diplomová práce (pro kombinovanou formu studia)
 
Předmět není vypsán
22DPC Diplomová práce (pro obor BD)
 
česky Z 9 0+2 Předmět není vypsán
22DPB Diplomová práce (pro obor BI)
 
česky Z 5 0+4 Předmět není vypsán
22DPE Diplomová práce (pro obor EM)
 
česky Z 15 0+19 Předmět není vypsán
22XIDP Diplomová práce (pro obor IS)
 
KZ 22 0+24 Předmět je vypsán
22XD4 Double degree magisterský projekt
 
Předmět není vypsán
22X11 Magisterský projekt 1
 
Předmět není vypsán
22XN1 Magisterský projekt 1 Z 2 0+2 Předmět je vypsán
22X12 Magisterský projekt 2
 
Předmět není vypsán
22XN2 Magisterský projekt 2 Z 2 0+2 Předmět je vypsán
22X13 Magisterský projekt 3
 
Z 4 0+5 Předmět je vypsán
22XN3 Magisterský projekt 3 česky Z 1 0+4 Předmět je vypsán
22X14 Magisterský projekt 4
 
Z 14 0+14 Předmět není vypsán
22XN4 Magisterský projekt 4 česky Z 8 0+4 Předmět je vypsán
22MPN Modelování příčin a procesů dopravních nehod
 
ZK ZK Předmět není vypsán
22MEMT Měřící metody a technika v dopravě česky KZ 4 2+2 Předmět je vypsán
22MMT Měřící metody a technika v dopravě
 
česky KZ 3 2+2 Předmět není vypsán
22Y2PS Počítačové simulace a analýzy silničních nehod česky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
22Y2PV Praktická měření v dopravě - výcvikový kurz
 
Předmět není vypsán
22PSN Prevence silničních nehod
 
česky KZ 2 2+1 Předmět není vypsán
22Y1PN Prevence silničních nehod
 
česky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
22PRES Prevence silničních nehod česky KZ 4 2+1 Předmět je vypsán
22PSIN Prevence silničních nehod
 
česky Z 4 1+1 Předmět není vypsán
22X21 Projekt 1
 
Předmět není vypsán
22X31 Projekt 1 česky Z 2 0+1 Předmět je vypsán
22X32 Projekt 2 česky Z 2 0+2 Předmět je vypsán
22X22 Projekt 2
 
Předmět není vypsán
22X23 Projekt 3
 
Předmět není vypsán
22X33 Projekt 3 česky Z 2 0+1 Předmět je vypsán
22X15 Projekt 5
 
Předmět není vypsán
22X16 Projekt 6
 
Předmět není vypsán
22X17 Projekt 7
 
Předmět není vypsán
22X18 Projekt 8
 
Předmět není vypsán
22X24 Projekt a diplomová práce
 
Předmět není vypsán
22X17K Seminář k bakalářské práci 1 (pro komb.formu studia)
 
Předmět není vypsán
22X18K Seminář k bakalářské práci 2 (pro kombinovanou formu studia)
 
Předmět není vypsán
2211DS Seminář k diplomové práci
 
Předmět není vypsán
22XN4K Seminář k diplomové práci
 
česky Z 8 8 Předmět je vypsán
22X22K Seminář k diplomové práci 1 (pro kombinovanou formu studia)
 
Předmět není vypsán
22X23K Seminář k diplomové práci 2 (pro kombinovanou formu studia)
 
Předmět není vypsán
22SDP3 Seminář k diplomové práci 3
 
Předmět není vypsán
22X24K Seminář k diplomové práci 3 (pro kombinovanou formu studia)
 
Předmět není vypsán
22SKM Simulace a kinematické modelování vozidel česky KZ 2 0+2 Předmět je vypsán
22Y1SZ Soudní znalectví
 
česky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
22TZ Technické znalectví
 
česky Z,ZK 5 3+0 Předmět není vypsán
22TZN Technické znalectví
 
česky KZ 2 2+1 Předmět není vypsán
22Y2ZS Základy počítačových simulací a analýz silničních nehod
 
Předmět není vypsán
22UAN Úvod do analýzy silničních nehod česky KZ 2 1+2 Předmět je vypsán
22UN Úvod do nehod v dopravě
 
česky Z 2 2+0 Předmět není vypsán
22Y1UN Úvod do nehod v dopravě
 
česky Předmět není vypsán
22SLN Šetření leteckých nehod česky KZ 2 2+0 Předmět je vypsán
Platnost dat k 23. 7. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/katedra16122.html