Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Spalování a kotle

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2151562 Z,ZK 5 3P+2C česky
Přednášející:
Tomáš Dlouhý (gar.), Michal Kolovratník
Cvičící:
Pavel Skopec, Michal Kolovratník
Předmět zajišťuje:
ústav energetiky
Anotace:

Předmět rozšiřuje poznatky získané při výuce předmětu Výměníky tepla a kotle v bakalářském programu, jeho absolvování však není podmínkou. Jsou probírány základní principy spalování paliv v průmyslových ohništích a koncepční řešení spalovacích zařízení a kotlů včetně jejich pomocných zařízení.

Požadavky:
Osnova přednášek:

Paliva, dokonalé a nedokonalé spalování.

Statika spalování.

Dynamika hoření.

Emise při spalování.

Rozdělení kotlů, konstrukční řešení, typy ohnišť

Příprava paliva před spalováním, sušení.

Spalovací zařízení, rošty, hořáky

Návrh ohniště

Výpočet sdílení tepla ve výhřevných plochách kotle

Roštové a práškové kotle.

Fluidní kotle

Kotle na odpadní teplo, kotle pro PPE

Pomocná zařízení kotle - ventilátory, čerpadla, zařízení pro čištění spalin

Osnova cvičení:

Paliva, dokonalé a nedokonalé spalování.

Statika spalování.

Dynamika hoření.

Emise při spalování.

Rozdělení kotlů, konstrukční řešení, typy ohnišť

Příprava paliva před spalováním, sušení.

Spalovací zařízení, rošty, hořáky

Návrh ohniště

Výpočet sdílení tepla ve výhřevných plochách kotle

Roštové a práškové kotle.

Fluidní kotle

Kotle na odpadní teplo, kotle pro PPE

Pomocná zařízení kotle - ventilátory, čerpadla, zařízení pro čištění spalin

Cíle studia:

sou probírány základní principy spalování paliv v průmyslových ohništích a koncepční řešení spalovacích zařízení a kotlů včetně jejich pomocných zařízení. Cílem je, aby se student zorientoval v uvedené problematice a zvládl základní výpočtové úlohy při bilancování spalování a návrhu kotle.

Studijní materiály:

Černý V., Janeba B., Teyssler J.: Parní kotle. SNTL 1983

Dlouhý T.: Výpočty kotlů a spalinových výměníků. Skriptum ČVUT 2006

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost T4:C2-334
Dlouhý T.
08:00–10:30
(přednášková par. 1)
Dejvice
Posluchárna 334
St
místnost T4:B1-225
Skopec P.
09:00–10:30
(přednášková par. 1
paralelka 102)

Dejvice
Učebna 225
místnost T4:A1-505b
Skopec P.
10:45–12:15
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Dejvice
Učebna 505b
Čt

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 1. 6. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5248206.html