Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Presentation Skills

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
BE9M04PRE KZ 2 2C anglicky
Přednášející:
Cvičící:
Dana Saláková (gar.), Erik Peter Stadnik, Michael Ynsua
Předmět zajišťuje:
katedra jazyků
Anotace:

Celkový cíl tohoto kurzu je rozvíjet komunikační a jazykové dovednosti za účelem plánování a realizace efektivní prezentace. Studenti budou provedeni postupně skrze všechny klíčové body prezentování - od jejich přípravy a schopnost představit se až k závěrečnému shrnutí. Studenti jsou pomocí interaktivních metod instruováni k úspěšnému předávání svých myšlenek a nápadů v logickém pořadí a uspořádaných celcích, to vše stručně, jasně a výstižně.

Důraz je kladen na nezávislé kritické myšlení a na správnou formulaci prezentovaných myšlenek. Během tohoto kurzu si studenti procvičí dovednosti, které jim umožní stát se lepšími řečníky a přednášejícími.

Požadavky:

U studentů se předpokládá znalost anglického jazyka alespoň na úrovni Intermediate.

Osnova přednášek:

Week 1: Course Introduction & Credit Requirements

How to Prepare and Give a Presentation

Week 2: Body Language & Gestures: Non-Verbal Communication

Preparing Slides for Presentations

HW: Choose Topic for Presentation

Week 3: Structure of a Presentation (INTRODUCTION - BODY - CONCLUSION)

Signposting / Signalling: Introduction & Overview Portion of Presentation

HW: Create OVERVIEW for Presentation

Week 4: Making an Outline

Innovative Ways to Open your Presentation

Week 5: Individual Consultations

Week 6: Language: Informal vs. Formal (Academic) / Other Word Choices

At a Loss for Words: Describing Things When You Forget the Word

Week 7: Fluency Practice: Summarizing

Week 8: Pronunciation: It is WHAT you say...and HOW you say it

Key Words in Presentation

Week 9: Facts versus Opinions

Reporting Verbs / Hedging

Week 10: Graphs & Charts

How to Talk About a Visual Aid

Week 11: Individual Consultations

Progress Check / Practice Presentation

Week 12: STUDENT PRESENTATIONS

Week 13: Feedback / Make-up Presentations

Week 14: Reserve Class (Feedback / Make-up Presentations)

Osnova cvičení:

Week 1: Course Introduction & Credit Requirements

How to Prepare and Give a Presentation

Week 2: Body Language & Gestures: Non-Verbal Communication

Preparing Slides for Presentations

HW: Choose Topic for Presentation

Week 3: Structure of a Presentation (INTRODUCTION - BODY - CONCLUSION)

Signposting / Signalling: Introduction & Overview Portion of Presentation

HW: Create OVERVIEW for Presentation

Week 4: Making an Outline

Innovative Ways to Open your Presentation

Week 5: Individual Consultations

Week 6: Language: Informal vs. Formal (Academic) / Other Word Choices

At a Loss for Words: Describing Things When You Forget the Word

Week 7: Fluency Practice: Summarizing

Week 8: Pronunciation: It is WHAT you say...and HOW you say it

Key Words in Presentation

Week 9: Facts versus Opinions

Reporting Verbs / Hedging

Week 10: Graphs & Charts

How to Talk About a Visual Aid

Week 11: Individual Consultations

Progress Check / Practice Presentation

Week 12: STUDENT PRESENTATIONS

Week 13: Feedback / Make-up Presentations

Week 14: Reserve Class (Feedback / Make-up Presentations)

Cíle studia:

Cílem předmětu je rozvinutí schopnosti strukturovaného myšlení, logické formulace a argumentace, dále dovednosti vyjádřit stručně a jasně vlastní názor podle funkce projevu a očekávání posluchačů.

Studijní materiály:

Materials: Provided by instructor (or made available online).

Poznámka:
Další informace:
https://jazyky.fel.cvut.cz/vyuka/RPP/BE9M04PRE/
Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt
místnost T2:A4-203b
Stadnik E.
11:00–12:30
(paralelka 101)
Dejvice
Učebna

Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 8. 7. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5075906.html