Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Studijní plán Otevřené elektronické systémy

Studijní obor: Před zařazením do oboru
Studijní program: Otevřené elektronické systémy Typ studia: Bakalářské prezenční
Doporučený průchod studijním plánem: Otevřené elektronické systémy - průchod studiem_2020
Kód Název skupiny předmětů   kredity
Povinné předměty programu
2020_BOESBAP Bakalářská práce V této skupině musíte získat 15 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět ( maximálně  0)
15
2020_BOESBBE Bezpečnost bakalářské etapy
V této skupině musíte absolvovat alespoň 2 předměty
0
2020_BOESP Povinné předměty programu V této skupině musíte získat 72 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 12 předmětů
72
2020_BOESZAJ Zkouška z anglického jazyka
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět
0
Minimální počet kreditů 87
Povinné předměty oboru
2020_BOESPO Povinné předměty oboru V této skupině musíte získat 91 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 18 předmětů
91
Minimální počet kreditů 91
Volitelné předměty
2020_BOESHEM Humanitní, ekonomicko-manažerské předměty V této skupině musíte získat alespoň 8 kreditů (maximálně 134)
8
BTV Tělesná výchova
0
BTVK Tělovýchovné kurzy
0
2020_BOESVOL Volitelné odborné předměty
0
Minimální počet kreditů 8
Počet předepsaných kreditů celkem 186
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů -6
Celkový počet kreditů 180
Volitelné odborné předměty [2020_BOESVOL]

~Nabídku volitelných předmětů uspořádaných podle kateder najdete na webových stránkách http://www.fel.cvut.cz/cz/education/volitelne-predmety.html\\

Platnost dat k 22. 10. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/stplan30020907.html