Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Projekt

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
142DISZ KZ 4 3C česky
Přednášející:
Ladislav Satrapa (gar.), Martin Horský, Martin Králík
Cvičící:
Ladislav Satrapa (gar.), Martin Horský, Martin Králík
Předmět zajišťuje:
katedra hydrotechniky
Anotace:

Diplomový seminář je zaměřena pro přípravu na závěrečnou práci. Komplexní řešení vodohospodářského díla je koncipováno s ohledem na životní prostředí. Konstrukční návrh jednotlivých objektů. Návrh jezu nebo přehrady na toku ve vhodném místě údolního profilu. Aplikace hydrologických, morfologických, geologických a biologických poměrů pro danou lokalitu do návrhu vodního díla. Hydrotechnické a statické výpočty. Návrh a konstrukční výkresy spodní stavby, přehrady, vývaru, pilířů, pohyblivého uzávěru, rybího přechodu a odpadního koryta. Variantní dispoziční řešení.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:
Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 30. 5. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4934106.html