Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

katedra hydrotechniky

Zajišťované předměty

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
142ABP Advanced Bachelor Project
 
Předmět není vypsán
142AMP Advanced Master Project
 
Předmět není vypsán
142XAC2 AutoCAD 2 česky Z 1 2C Předmět je vypsán
142BAP Bakalářská práce
 
česky Z 10 8C Z 10 8C Předmět není vypsán
142BAPR Bakalářská práce
 
česky Z 12 10C Z 12 10C Předmět je vypsán
142BAPZ Bakalářská práce
 
česky Z 12 10C Z 12 10C Předmět je vypsán
142BAPV Bakalářská práce česky Z 12 10C Z 12 10C Předmět je vypsán
142YCSA CAD systémy - AutoCAD
 
česky Z 2 1P+1C Předmět není vypsán
142XCSA CAD systémy a AutoCAD česky Z 1 2C Předmět je vypsán
142DEE Dam Engineering - Design and Operation
 
Z,ZK 6 3P+2C Předmět není vypsán
142DPM Diplomová práce česky Z 30 24C Z 30 24C Předmět je vypsán
142DSE Diplomový seminář
 
česky Z 2 2C Předmět není vypsán
D42EXP Experimentální metody hydraulického výzkumu česky Předmět je vypsán
142YGVH GIS ve vodním hospodářství
 
česky Z 2 1P+1C Předmět není vypsán
142XGVH GIS ve vodním hospodářství česky Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
142GPVS Geotechnické problémy vodních staveb
 
česky Z 3 2P+1C Předmět není vypsán
142YGPV Geotechnické problémy vodních staveb česky Z,ZK 5 3P+1C Předmět je vypsán
142YHVZ Hospodaření s vodními zdroji
 
česky Z 2 1P+1C Předmět není vypsán
142XHZV Hospodaření s vodními zdroji
 
česky Z 1 1P+1C Předmět není vypsán
142HYST Hydraulic Structures
 
Z,ZK 4 2P+2C Předmět není vypsán
142HNME Hydropower and Numerical Modelling
 
Z,ZK 6 3P+2C Předmět není vypsán
142HY1T Hydrotechnické stavby 1 (Jezy a vodní cesty)
 
česky Z,ZK 3 2P+1C Předmět není vypsán
142XIMS Informační modelování staveb ve VH česky Z 1 1P+1C Z 1 1P+1C Předmět je vypsán
142XIVH Informační technologie ve VH česky Z 1 1P+1C Předmět je vypsán
142IVH Informační technologie ve VH
 
česky KZ 4 1P+2C Předmět není vypsán
142IWWS Inland Waterways and Weir Structures
 
Z,ZK 6 3P+2C Předmět není vypsán
142XIVD Interakce vodních děl s ŽP
 
česky Z 1 1P+1C Předmět není vypsán
142IVD Interakce vodních děl s ŽP
 
česky Z,ZK 4 2P+1C Předmět není vypsán
142JVCE Jezy a vodní cesty česky Z,ZK 6 3P+2C Předmět je vypsán
142HYT5 Konstr. a technologie v hydrotechnice
 
česky Z,ZK 4 2P+1C Předmět není vypsán
142YKGP Konstrukční a geotech. problémy VS
 
česky Z 2 1P+1C Předmět není vypsán
142XKGP Konstrukční a geotech. problémy VS česky Z 1 1P+1C Předmět je vypsán
142YKGV Konstrukční a geotechnické problémy vodních staveb
 
česky Z 2 1P+1C Předmět není vypsán
142XKKT Kovové konstrukce a technologie VS
 
česky Z 1 1P+1C Předmět není vypsán
142YKKT Kovové konstrukce a technologie VS
 
česky Z 2 1P+1C Předmět není vypsán
142XMMH Matematické modelování v hydrotechnice česky Z 1 1P+1C Předmět je vypsán
142YMMH Matematické modelování v hydrotechnice
 
česky Z 2 1P+1C Z 2 1P+1C Předmět není vypsán
142NVS Nádrže a vodohospodářské soustavy
 
česky Z,ZK 6 2P+3C Předmět není vypsán
142YNPV Náhodné procesy ve VH
 
česky Z 2 1P+1C Předmět není vypsán
142XNPH Náhodné procesy ve VH česky Z 1 1P+1C Předmět je vypsán
142OKVS Ocelové konstrukce vodních staveb
 
česky Z,ZK 4 2P+1C Předmět není vypsán
142YOKV Ocelové konstrukce vodních staveb
 
česky Z,ZK 5 3P+1C Předmět není vypsán
142DISZ Projekt
 
česky KZ 4 3C Předmět není vypsán
142PSOK Projekt - vodohospodářské stavby v obcích a krajině
 
česky KZ 5 4C Předmět není vypsán
142PZ01 Projekt 1
 
česky KZ 5 4C Předmět není vypsán
142PZ02 Projekt 2 česky KZ 5 4C Předmět je vypsán
142PRJR Projekt R
 
česky KZ 6 5C Předmět není vypsán
142HYT4 Provoz a bezpečnost vodních děl
 
česky Z,ZK 4 2P+1C Předmět není vypsán
142XPBV Provoz a bezpečnost vodních děl
 
česky Z 1 1P+1C Předmět je vypsán
142PRVD Provoz vodních děl
 
česky Z,ZK 5 3P+2C Předmět není vypsán
142YPVD Provoz vodních děl
 
česky Z 2 1P+1C Předmět není vypsán
142PVD Provoz vodních děl
 
česky Z 2 2P Z 2 2P Předmět není vypsán
142XPVD Provoz vodních děl
 
česky Z 1 1P+1C Předmět není vypsán
D42PRV Provozní rizika vodohospodářských systémů česky Předmět je vypsán
142PPVD Přehrady a provoz vodních děl
 
česky Z,ZK 5 2P+3C Předmět není vypsán
142RVS Realizace vodohospodářských staveb
 
česky Předmět není vypsán
142RDME Reservoirs Design and Management
 
Z,ZK 6 3P+2C Předmět není vypsán
142RIAE Risk Analysis
 
Z,ZK 6 2P+3C Předmět není vypsán
142RP03 Ročníkový projekt 3
 
česky KZ 5 4C Předmět není vypsán
142SPVH Stochastic. procesy ve vodnim hospod.
 
česky Z 2 1P+1C Předmět není vypsán
D42TK1 Teorie konstrukcí vodních staveb I česky Předmět je vypsán
D42TK2 Teorie konstrukcí vodních staveb II česky Předmět je vypsán
D42TEN Teorie nádrží a vodohospodářských soustav česky Předmět je vypsán
142XVCE Vodní cesty česky Z 1 1P+1C Předmět je vypsán
142VOC Vodní cesty
 
česky Z,ZK 4 2P+1C Předmět není vypsán
142VOE Vodní elektrárny
 
česky Z 3 1P+1C Předmět není vypsán
142XVEL Vodní elektrárny
 
česky Z 1 2P Předmět není vypsán
142VIZP Vodohospodářské inž. a životní prostředí česky Z,ZK 4 3P+1C Z,ZK 4 3P+1C Předmět je vypsán
142VOSO Vodohospodářské soustavy
 
česky Z,ZK 4 2P+1C Předmět není vypsán
142VHSO Vodohospodářské soustavy česky Z,ZK 5 3P+2C Předmět je vypsán
142VVE Využití vodní energie
 
česky Z,ZK 6 3P+2C Předmět není vypsán
142VVCR Výstavba vodních cest R česky Z,ZK 6 3P+2C Předmět je vypsán
142WEE Water and Environmental Engineering Předmět je vypsán
142YZSK Zakládání a stavební konstrukce ve VH
 
česky Z 2 1P+1C Předmět není vypsán
142XZSK Zakládání a stavební konstrukce ve VH
 
česky Z 1 1P+1C Předmět je vypsán
Platnost dat k 22. 9. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/katedra11142.html