Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Technologie přípravných procesů

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
122YTP Z,ZK 6 3P+3C česky
Přednášející:
Václav Pospíchal (gar.), Karel Polák, Tomáš Váchal
Cvičící:
Václav Pospíchal (gar.), Karel Polák, Tomáš Váchal
Předmět zajišťuje:
katedra technologie staveb
Anotace:

Cílem je seznámit studenty se základními prípravnými procesy od nabídky až po realizaci.

Technologie prípravných procesu ve fázi nabídky. Kalkulace rozhodujících prací. Zhotovení technologických postupu. Dodavatelská dokumentace. Zajištení odberných míst, zábory, primární a sekundární doprava. TPP behem výstavby - pasportizace, vytýcování, rízení kvality. BOZP a PO. Environmentální aspekty, omezení hluku, prachu, vibrací, znecištení komunikací, ochrana zelene. Zkoušky, revize, kontroly pri výstavbe. Práce v ochranných pásmech, práce za provozu. Pomocné procesy - výroba výztuže. Výroba cerstvého betonu. Výroba a doprava malt, tmelu, lepidel, výrobny PSV.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

! Ladra, R a kol.: Stavební, autorský a technický dozor investora : praktická příručka; Dashöfer, 2008; ISSN: 1801-7975

: Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu

: Zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.

: Zákon č. 89/2012 Sb. občanský zákoník

: Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2020/2021:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt
místnost TH:B-584

08:00–10:50
(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (FSv-budova A)
B584
místnost TH:B-584

11:00–13:50
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B584

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 4. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4731506.html