Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Akademické psaní

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
B3B04PSA KZ 2 2C česky
Přednášející:
Cvičící:
Petra Jirásková (gar.), Dana Saláková (gar.), Irena Kozmanová, Dana Lisá, Jitka Pinková
Předmět zajišťuje:
katedra jazyků
Anotace:

Prakticky zaměřený předmět, ve kterém se studenti naučí, případně zdokonalí v tom, jak jazykově správně a přitom efektivně formulovat běžné psané dokumenty jako vlastní poznámky, rešerše, zprávy, protokoly, články apod. Studenti se v předmětu seznámí s hlavními zásadami psaní odborných textů.

Požadavky:

Sepsání odborného textu.

Aktivní účast na hodinách.

Povoleny 2 absence.

Osnova přednášek:

1. Úvodní informace, práce na platformě moodle, struktura odborného textu, praktický nácvik

2. Návštěva knihovny ČVUT - exkurze

3. Zásady psaní rešerše, Úvod článku, praktický nácvik

4. Databáze

5. Citování

6. Citování - průpravná cvičení, praktický nácvik: autokorekční cvičení

7. Rešerše dle zadání

8. Odborný styl, praktický nácvik: stylistika + jazyková správnost

9. Evaluace prvního výstupu (rešerše a její hodnocení), zpráva o experimentu (jeho popis a vyhodnocení

výsledku), průpravná cvičení

10. Zpráva o experimentu dle zadání

11. Vzájemné hodnocení zpráv o experimentu, Diskuze, Závěr, praktický nácvik

12. Článek

13. Abstrakt, Kvalifikační práce - úskalí, tipy, konkrétní příklady, praktický nácvik

14. Závěrečné hodnocení výsledků, zápočty, autokorekční cvičení

Osnova cvičení:

1. Úvodní informace, práce na platformě moodle, struktura odborného textu, praktický nácvik

2. Návštěva knihovny ČVUT - exkurze

3. Zásady psaní rešerše, Úvod článku, praktický nácvik

4. Databáze

5. Citování

6. Citování - průpravná cvičení, praktický nácvik: autokorekční cvičení

7. Rešerše dle zadání

8. Odborný styl, praktický nácvik: stylistika + jazyková správnost

9. Evaluace prvního výstupu (rešerše a její hodnocení), zpráva o experimentu (jeho popis a vyhodnocení

výsledku), průpravná cvičení

10. Zpráva o experimentu dle zadání

11. Vzájemné hodnocení zpráv o experimentu, Diskuze, Závěr, praktický nácvik

12. Článek

13. Abstrakt, Kvalifikační práce - úskalí, tipy, konkrétní příklady, praktický nácvik

14. Závěrečné hodnocení výsledků, zápočty, autokorekční cvičení

Cíle studia:

Cílem předmětu je rozvinutí schopnosti strukturovaného myšlení, logické formulace a argumentace, dále dovednosti vyjádřit stručně a jasně podstatu věci či vlastní názor. Studenti tak již na začátku studia získají základní kompetence využitelné později při psaní bakalářské práce.

Studijní materiály:

Doporučená studijní literatura:

JULÁKOVÁ, Eva. Jak prezentovat odborné výsledky: průvodce pro autory, lektory, studenty i začínající redaktory technické literatury. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 2015. ISBN 978-80-7080-935-8.

ALBERT, Tim. Winning the publications game: the smart way to write your paper and get it published. Fourth edition. Boca Raton: CRC Press, Taylor & Francis Group, [2016]. ISBN 9781785230110.

ČMEJRKOVÁ, Světla, Jindra SVĚTLÁ a František DANEŠ. Jak napsat odborný text. Praha: Leda, 1999. ISBN 80-85927-69-1.

ŠESTÁK, Zdeněk. Jak psát a přednášet o vědě. Praha: Academia, 2000. ISBN 80-200-0755-5.

GERŠLOVÁ, Jana. Vádemékum vědecké a odborné práce. Praha: Professional Publishing, 2009. ISBN 978-80-7431-002-7.

ZBÍRAL, Robert. Příručka psaní seminárních a jiných vysokoškolských odborných prací. Praha: Linde, 2009. ISBN 978-80-7201-779-9.

Poznámka:
Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz/courses/B3B04PSA https://jazyky.fel.cvut.cz/
Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost KN:E-127
Jirásková P.
07:30–09:00
(paralelka 107)
Karlovo nám.
Kotkova cvičebna K4
místnost KN:E-128
Jirásková P.
12:45–14:15
(paralelka 102)
Karlovo nám.
Cvičebna K3
místnost KN:E-301
Jirásková P.
07:30–09:00
(paralelka 108)
Karlovo nám.
Šrámkova posluchárna K9
místnost KN:E-128
Jirásková P.
11:00–12:30
(paralelka 106)
Karlovo nám.
Cvičebna K3
Út
místnost T2:C4-363
Kozmanová I.
09:15–10:45
(paralelka 104)
Dejvice
Cvicebna
místnost T2:A4-202a
Kozmanová I.
11:00–12:30
(paralelka 101)
Dejvice
Ucebna
St
místnost T2:A4-202a
Pinková J.
11:00–12:30
(paralelka 105)
Dejvice
Ucebna
místnost T2:A4-203a
Pinková J.
12:45–14:15
(paralelka 103)
Dejvice
Učebna
Čt

Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 7. 8. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4721806.html