Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Audio Technology 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
BE2M37ZV2 Z,ZK 5 2p+2l anglicky
Korekvizita:
Předmět nesmí být zapsán současně s:
Zvuková technika 2 (B2M37ZV2)
Předmět je náhradou za:
Audio Technology 2 (AE0M37ZV2)
Zvuková technika 2 (B2M37ZV2)
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra radioelektroniky
Anotace:

This course deals with advanced topics related to audio technology in recording studios, namely room acoustics, multichannel signal recording and reproduction, digital audio signal processing, its impact on auditory perception, audio signal optimization from the psychoacoustic point of view.

Požadavky:

Input level of knowledge: BE2M99ZVT

Osnova přednášek:

1. Acoustics of closed spaces

2. Subjective and objective methods of room acoustics evaluation

3. Design in room acoustics

4. Measuring methods in room acoustics

5. Acoustics in small spaces

6. Sound insulation

7. Sound reinforcement.

8. Audio signal discretization. Dithering.

9. Psychoacoustical optimization of acoustic signals

10. Digital signal recording. Recording formats.

11. Magnetic analog audio recording

12. Mechanical and optical analog audio recording

13. Digital restoration of archive audio recordings

14. Multichannel sound pickup, processing and spatial audio reproduction. Compression of multichannel audio.

Osnova cvičení:

1. Introduction

2. Room acoustics design

3. Optimum sound reinforcement

4. Measurement in room acoustics

5. Visit to reverberation room

6. Auralization

7. Subjective evaluation of multichannel sound pickup

8. Analysis of discrete signals

9. Analysis of methods of psychoacoustical optimization

10. Noiseshaping, Delta-sigma modulation

11. Measurement of basic properties of recording on CD, DVD and SACD

12. Measurement of a gramophone record, digital restoration of archive audio recordings, removal of typical artefacts

13. Measurement of a magnetophone record, digital restoration of archive audio recordings, removal of typical artefacts

14. Presentations of results, test

Cíle studia:
Studijní materiály:

[1] Kuttruff, H.: Room Acoustics Spon Press 2009

[2] Kahrs, M.- Brandenburg, K.: Applications of Digital Signal Processing to Audio and Acoustics. Boston: Kluwer Academic Publishers. 1998.

[3] Eargle, J. : Handbook of recording engineering. Springer 2006

Godsill, S.- Rayner, P.:Digital Audio Restoration. Springer-Verlag London. 1998.

Hartmann, W.: Signals, Sound, and Sensation. Woodbury: American Institute of Physics. 1997.

Talbot-Smith, M.: Audio Engineer's Reference Book. Oxford: Focal Press. 2002.

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6l

Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz/courses/BE2M37ZV2
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 2. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4685606.html