Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Audio Technology 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
AE0M37ZV2 Z,ZK 4 2+2L anglicky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra radioelektroniky
Anotace:

This course deals with advanced topics related to audio technology in recording studios, namely room acoustics, multichannel signal recording and reproduction, digital audio signal processing, its impact on auditory perception, audio signal optimization from the psychoacoustic point of view. Measuring methods related to these topics are also presented.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/AE0M37ZV2

english

Požadavky:

see https://moodle.fel.cvut.cz/courses/AE0M37ZV2

Jsou předpokládány základní vstupní znalosti problematiky (v rozsahu osnov A2M37ZVT, jehož absolvování však není bezpodmínečně nutné).

Pro získání zápočtu je nutné splnění všech úkolů zadávaných na cvičení a absolvování průběžných testů (podrobnosti v https://moodle.fel.cvut.cz/courses/AE0M37ZV2).

Zkouška z odpřednášené látky má písemnou a ústní část.

Osnova přednášek:

1. Acoustics of closed spaces

2. Subjective and objective methods of room acoustics evaluation

3. Design in room acoustics

4. Measuring methods in room acoustics

5. Acoustics in small spaces

6. Sound insulation

7. Audio signal discretization. Dithering.

8. Psychoacoustical optimization of acoustic signals

9. Digital signal recording. Recording standards from CD to Blue ray

10. Magnetic analog audio recording

11. Mechanical and optical analog audio recording

12. Digital restoration of archive mechanical and magnetic audio recordings

13. Multichannel sound pickup, processing and spatial audio reproduction. Compression of multichannel audio.

14. Reserve

Osnova cvičení:

1. Introduction

2. Room acoustics design

3. Optimum sound reinforcement

4. Measurement in room acoustics

5. Field trip to reverberation room

6. Auralization

7. Subjective evaluation of multichannel sound pickup

8. Analysis of discrete signals

9. Analysis of methods of psychoacoustical optimization

10. Noiseshaping, Delta-sigma modulation

11. Measurement of basic properties of recording on CD, DVD and SACD

12. Measurement of a gramophone record, digital restoration of archive audio recordings, removal of typical artefacts

13. Measurement of a magnetophone record, digital restoration of archive audio recordings, removal of typical artefacts

14. Presentations of results, test

Cíle studia:

Students acquite knowledge on room acoustics and audio signal processing, especially for sound reinforcement.

Studijní materiály:

Kahrs, M.- Brandenburg, K.: Applications of Digital Signal Processing to Audio and Acoustics. Boston: Kluwer Academic Publishers. 1998.

Godsill, S.- Rayner, P.:Digital Audio Restoration. Springer-Verlag London. 1998.

Hartmann, W.: Signals, Sound, and Sensation. Woodbury: American Institute of Physics. 1997.

Talbot-Smith, M.: Audio Engineer?s Reference Book. Oxford: Focal Press. 2002.

Eargle, J. : Handbook of recording engineering. Springer 2006

Kuttruff, H.: Room Acoustics, Spon Press, 2009

Kolmer, F., Kyncl, J.: Prostorová akustika, SNTL 1980

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6l

Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz/courses/A0M37ZV2
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 4. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet12793804.html