Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Vedení pro datové přenosy

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
B2B17VDP Z,ZK 4 2P+2L česky
Korekvizita:
Přednášející:
Milan Polívka (gar.)
Cvičící:
Milan Polívka (gar.), Ladislav Oppl
Předmět zajišťuje:
katedra elektromagnetického pole
Anotace:

Předmět seznamuje s metodami analýzy a vlastnostmi široké škály typů vedení a vlnovodů používaných pro přenos datového signálu a pro konstrukci obvodových prvků ve vysokofrekvenční a mikrovlnné technice. Pozornost je věnována obecným vlastnostem přenosových vedení jako pasivních lineárních systémů, jejich maticovému popisu, impedančnímu přizpůsobování a principům činnosti obvodů založených na vlastnostech vedení - přizpůsobovacích obvodů, resonátorů, překážek a přechodů na vedení, vazebních členů, děličů výkonu apod. Vhodným způsobem je kombinován obvodový a polní popis.

Požadavky:

základní znalosti teorie elektromagnetického pole a teorie obvodů

Osnova přednášek:

1. Přehled nejčastěji používaných vedení, jejich parametry a klasifikace: dvouvodičová vedení, kroucené páry, vícepárové a ploché kabely, planární mikropásková, štěrbinová a koplanární vedení, drátové a planární sběrnice, vlnovody.

2. Teorie vedení - telegrafní rovnice, impedanční poměry na vedení, zatížené vedení, vstupní impedance

3. Smithův diagram - grafický způsob zobrazení transformace impedancí

4. Přizpůsobování impedancí, eliminace odrazů

5. Popis vedení a vysokofrekvenčních obvodů maticemi: S, T, ABCD parametry, smíšené S-parametry, orientované grafy

6. Dvoudrátová a koaxiální vedení, kroucené páry, vícepárová vedení

7. Vázaná vedení, parazitní přeslechy

8. Vícevodičová vedení, planární sběrnice pro vysokorychlostní datové přenosy

9. Planární typy vedení - mikropásková, pásková, štěrbinová a koplanární

10. Kovové a planární vlnovody

11. Překážky na vedení, přechody mezi různými typy vedení a vlnovody

12. Vazební členy a děliče výkonu

13. Rezonátory a vysokofrekvenční obvody využívající vlastnosti vedení

14. Periodické struktury na vedení - úvod k realizaci filtrů

Osnova cvičení:

1. Výpočty základních parametrů obecného vedení

2. Smithův diagram - zobrazování a transformace impedancí

3. Přizpůsobování impedancí pomocí Smithova diagramu

4. Výpočty rozptylových parametrů a jejich využití pro analýzu mikrovlnných vedení a obvodů

5. Výpočty základních parametrů kovových vlnovodů

6. Výpočty základních parametrů koaxiálních vedení a rezonátorů

7. Počítačová analýza a syntéza mikropáskových vedení

8. Počítačová analýza a syntéza štěrbinových a koplanárních vedení

9. Analýza vedení zatížených periodickými prvky

10. Analýza vícevodičových vedení

11. Využití orientovaných grafů pro analýzu a syntézu mikrovlnných vedení a obvodů

12. Laboratorní úloha č.1. Studie přenosu EM energie podél přenosových struktur

13. Laboratorní úloha č.2. Měření rozptylových parametrů vedení zatížených periodickými prvky

14. Laboratorní úloha č.3. Měření vlastností planárních, koaxiálních a dutinových rezonátorů

Cíle studia:

Získat znalosti v oblasti vedení a vlnovodů pro přenosy datových signálu a pro konstrukci z nich odvozených obvodových komponent ve vysokofrekvenční a mikrovlnné technice.

Studijní materiály:

1.D. M. Pozar, Microwave Engineering, 3rd ed., John Wiley & Sons, 2005.

2.R. E. Collin, Foundations for Microwave Engineering, 2nd ed., Wiley-IEEE Press, 2000.

3.C. R. Paul, Analysis of Multiconductor Transmission Lines, 2nd ed., Wiley-IEEE Press, 2007.

4.K. Hoffmann, Pasivní mikrovlnné obvody, skripta, ČVUT FEL, 2003.

Poznámka:
Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz/courses/B2B17VDP
Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2020/2021:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost T2:B2-621
Polívka M.
09:15–10:45
(přednášková par. 1)
Dejvice
Katedra 317, blok B2
místnost T2:B2-621
Oppl L.
11:00–12:30
(přednášková par. 1)
Dejvice
Katedra 317, blok B2
St
Čt

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 5. 3. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4662606.html