Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Bakalářská práce

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
144BAPV Z 12 10C česky
Přednášející:
Iva Čiháková (gar.)
Cvičící:
Bronislava Rohanová (gar.), Iva Čiháková (gar.), Ivana Kabelková (gar.), Jana Nábělková (gar.), Kristýna Ďurišová, Filip Horký, Karel Kříž, Jaroslav Pollert, Kateřina Slavíčková, David Stránský, Marcela Synáčková, Gabriela Šťastná, Bohumil Šťastný
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotního a ekologického inženýrství
Anotace:

Bakalářská práce na téma stokování, čištění, vodárenství, inženýrských sítí a balneotechniky

Požadavky:

nejsou

Osnova přednášek:

nejsou

Osnova cvičení:

samostatná práce

Cíle studia:

Zpracování bakalářské práce

Studijní materiály:

Nypl V. - Synáčková M.: ZS30 - Stokování. Vydavatelství ČVUT Praha, 1998, Typové podklady a technické normy., Šrytr P.: Městské inženýrství. Díl 1. a 2. Academia Praha, 1998, 2001, Sklenář J.: Balneotechnika - díl I., II. a III. Nakladatelství ČVUT, Praha 1987, 90, 92, Tesařík I. a kol.: Vodárenství. SNTL, Praha 1987, Grűnwald A. a kol: Vodárenství. TK11 ČKAIT, Praha 1998

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4639006.html