Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Inženýrské aplikace

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
BD1M15IAP Z,ZK 5 14KP+6KC česky
Přednášející:
Jan Kyncl
Cvičící:
Jan Kyncl
Předmět zajišťuje:
katedra elektroenergetiky
Anotace:

Cílem předmětu je získat přehled o řešení základních matematických problémů vyskytujících se v technické praxi pomocí počítačových algebraických systémů.

Požadavky:

Podmínkami pro získání zápočtu je účast na cvičeních a vypracování semestrální práce.

Úspěšné složení zkoušky se řídí Studijním a zkušebním řádem pro studenty ČVUT v Praze.

Osnova přednášek:

1.Analytická a numerická řešení technických úloh, příklady z elektrotechniky

2.Vlastní čísla a vektory matic, souvislost se stabilitou lin. dynamických systémů

3.Finitní a numerická řešení soustav lin. rovnic, příklady z elektrických obvodů, lineární transformace

4.Volné a vázané extrémy funkcí více proměnných, přehled používaných metod

5.Užití optimalizačních metod pro návrh silnoproudých zařízení

6.Přeurčení soustavy lin. rovnic, interpolace, regrese

7.Ukázky zpracování signálů, určení Fourierovy řady

8.Numerická kvadratura (příklad určení energie z časové závislosti výkonu, základní numer. metody řešení ODE)

9.Základní úlohy na PDE v silnoproudé praxi, jejich určující podmínky (tepelná a difúzní rovnice, rovnice elmag. pole), metoda sítí a Schmidtova metoda pro parabolické rovnice

10.Slabá řešení PDE, Galerkinova metoda, použití FEM

11.Statistika a pravděpodobnost v technických úlohách

12.Výpočet spolehlivostí základních technických uspořádání

13.Vzájemné převody různých typů úloh, často používané proklady funkcí

14.Rezerva

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

DETTMAN, J. Matematické metody ve fyzice a technice. Praha: Academia, 1970, 355 s.

JAN HAMHALTER, Jaroslav Tišer. Diferenciální počet funkcí více proměnných. Vyd. 2. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2005. ISBN 80-010-3356-2.

JAN HAMHALTER, Jaroslav Tišer. Integrální počet funkcí více proměnných. Vyd. 2. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2005. ISBN 80-010-3357-0.

OLŠÁK, Petr. Úvod do algebry, zejména lineární. Vyd. 1. Praha: FEL ČVUT v Praze, 2007. ISBN 978-800-1037-751.

www.powerwiki.cz

Poznámka:
Další informace:
http://www.powerwiki.cz/wiki/Vyuka
Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 6. 7. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4633206.html