Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Studijní plán Elektrotechnika, energetika a management - Management energetiky a elektrotechniky 2018

Studijní specializace: Management energetiky a elektrotechniky katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd
Studijní program: Elektrotechnika, energetika a management Typ studia: Navazující magisterské kombinované
Doporučený průchod studijním plánem: Specializace Management energetiky a elektrotechniky - doporučený průchod studiem
Kód Název skupiny předmětů   kredity
Povinné předměty programu
2018_MEEMDIP-K Diplomová práce - Diploma Thesis V této skupině musíte získat 25 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 1 předmět
25
2018_MEEMH-K Humanitní předměty V této skupině musíte získat 5 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 1 předmět
5
2018_MEEMP-K Povinné předměty programu V této skupině musíte získat 31 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 6 předmětů
31
Minimální počet kreditů 61
Povinné předměty zaměření
2018_MEEMPPS4-K Povinné předměty profilující specializace V této skupině musíte získat 44 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 9 předmětů
44
Minimální počet kreditů 44
Povinně volitelné předměty
2018_MEEMPV2-K Povinně volitelné předměty specializace V této skupině musíte získat alespoň 15 kreditů (maximálně 45)
V této skupině musíte absolvovat alespoň 3 předměty ( maximálně  9)
15
Minimální počet kreditů 15
Volitelné předměty
MTV Tělesná výchova
0
2018_MEEMVOL-K Volitelné odborné předměty
0
Minimální počet kreditů 0
Počet předepsaných kreditů celkem 120
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 0
Celkový počet kreditů 120
Povinné předměty profilující specializace [2018_MEEMPPS4-K]

Specializace Management energetiky a elektrotechniky

Volitelné odborné předměty [2018_MEEMVOL-K]

~Nabídku volitelných předmětů uspořádaných podle kateder najdete na webových stránkách http://www.fel.cvut.cz/cz/education/volitelne-predmety.html\\

Platnost dat k 22. 9. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/stplan30018828.html