Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

BIM pro pozemní stavby 1

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
124YBM1 Z 4 1P+3C česky
Přednášející:
Renáta Hoďánková, Pavel Chour, Petr Matějka, Kateřina Novotná, Petr Pánek, Jakub Veselka
Cvičící:
Renáta Hoďánková, Pavel Chour, Petr Matějka, Kateřina Novotná, Petr Pánek, Jakub Veselka
Předmět zajišťuje:
katedra konstrukcí pozemních staveb
Anotace:

Informační model budovy (BIM) základní principy tvorby informačního modelu budovy v oblasti pozemních staveb, specifika BIM modelování. Informační model budovy v životním cyklu budovy: informace požadované v průběhu projekční části, v průběhu výstavby a během užívání dokončené budovy. Předmět využívá softwarovou základnu Autodesk Revit. Komplexní přehled o BIM problematice i na jiných platformách. V praktické části předmětu je cílem procvičit tvorbu informačního modelu budovy jednoduché budovy (BIM) na platformě Autodesk Revit.

Požadavky:

základní povědomost o stavebních konstrukcích, znalost zakreslování stavebních výkresů, ochota se naučit něco nového

Osnova přednášek:

1. Úvod do předmětu a do BIM, základní pojmy, spolupráce, předávání/sdílení dat, BIM v životním cyklu stavby, historie a budoucnost BIM

2. Analýzy v BIMu - model koncepční/objemový

3. Facility Management v návaznosti na informační model stavby

4. BIM a TZB - modelování, kolize

5. Management a ekonomie v BIM

6. BIM a dopravní stavby

Osnova cvičení:

1. Pracovní prostředí, orientace ve 3D, způsoby práce se 3D modelem, viditelnost a přepisy zobrazování, vytváření 2D pohledů., vlastnosti pohledů. Stěna, sloup, podlaha, okno, dveře, systémové vs. uživatelské prvky, kopírování na „podlaží“

2. Jak začít 3D model, Levels, Grid, referenční/pracovní rovina.Tvorba prvního modelu z již známých prvků, opakování: ?stěna, sloup, podlaha, nové: střecha různých tvarů, otvory.

Editace prvků, vlastnosti instance vs. vlastnosti typu. Další přidané vlastnosti, vlastnosti materiálu (Revit vs. IFC standard).

Vazby a spojování prvků, detekce kolizí.

3. Jiný 3D model (nebo znovu a lépe ten první). Nové: základy, systém trámů, lehký obv.plášť, LOP jako okenní sestava (vlastní profil příčle a materiály), LOD.

4. Pokračování ve 3D modelu, zařizovací předměty, místnosti (prostory/zóny), popisky, poznámky.

Výkazy výměr, výkazy výplní otvorů/LOP, množství materiálu, výkazy klempířských prvků a překladů (způsoby doplnění). Druhy parametrů, sdílené parametry. Duplikovat pohled, šablona pohledu.

5. Rampa, schodiště, zábradlí, přenos projektových standardů (další styly), vytvoření vlastního stylu zábradlí nebo schodiště.

2D a 3D detail, dokreslování 2D pohledů (Model line vs. Detail line), kótování.

6. Střechy, krov, vazníky (vytvoření geometrického tvaru prvku), pohled na strop, výkaz řeziva.Výkres tvarů trámového žb stropu, množství betonu.

7. Terén, načtení geodet.dat, sdílené souřadnice, souřadnice projektu, spolupráce s DWG, link RVT. Model koncepční hmoty, studie oslunění, varianty, energetická analýza.

8. K125 -TZB

9. K126 - ekonomika práce s výkazy generovanými modelem a práce s modelem pro potřeby přípravy a řízení výstavbových projektů

10. K136- silniční stavby

11. Vlastní uživatelská rodina, 2D a 3D zobrazování, parametry: prvku, projektu, sdílené

12. Tvorba projektové dokumentace (řezy, půdorysy, detaily, výkresová dokumentace, publikování), koordinace, kolize, exporty dat, mezioborová spolupráce

Cíle studia:

Výstupem předmětu bude schopnost studenta:

1.vytvořit informační model budovy zahrnující 3D vizualizace a 2D prováděcí projektovou dokumentaci, vykreslení detailů, včetně dat pro FM

2. kontrolovat správnost modelu (prostorové kolize i obsažená informační data)

3. pochopit organizaci dat v BIM modelu, orientovat se ve výměnných datových formátech pro fázi projektu i FM

4.získat přehled o profesní spolupráci na BIM modelu

5.uvědomit si nutnost komunikace

Studijní materiály:

: Level of Development Specification. Part 1. November 2017

: http://issuu.com/czbim/docs/bim-prirucka-2013-v1

: http://issuu.com/oktaedr/docs/oktaedr_revit_ve_stavebni_praxi

: Revit help, uživatelská fóra a výuková videa

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost TH:D-1122

14:00–15:50
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (FSv-budova A)
D1122
Út
St
Čt
místnost TH:B-377

16:00–18:50
(přednášková par. 1
paralelka 102)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B377

místnost TH:B-377

09:00–11:50
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B377
místnost TH:B-377

12:00–14:50
(přednášková par. 1
paralelka 103)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B377
Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt
místnost TH:B-377

08:00–10:50
(přednášková par. 1
paralelka 102)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B377
místnost TH:B-377

11:00–13:50
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B377

místnost TH:A-230

08:00–09:50
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (FSv-budova A)
A230
místnost TH:A-532a

12:00–14:50
(přednášková par. 1
paralelka 103)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
A532a
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 5. 6. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4533406.html