Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Digitální fotografie

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
105YPDF Z 2 2C česky
Přednášející:
Cvičící:
Michal Chalupa (gar.), Miloš Sedláček (gar.)
Předmět zajišťuje:
katedra společenských věd
Anotace:

V úvodu budou jako základ pro porozumění celému systému vyloženy základní technické principy vzniku a uchování elektronického obrazu. Dále se bude výuka věnovat konstrukci a ovládání fotografických přístrojů a snímkovým postupům obecným i specifickým pro různé fotodokumentační oblasti. Značnou pozornost věnujeme i počítačovému zpracování digitálního snímku, jeho základní optimalizaci i pokročilým editačním technikám. Základními softwarovými nástroji budou. Adobe Photoshop a Camera RAW. Po zvládnutí technických postupů výstavby fotografického snímku výuka povede frekventanty k porozumění specifické řeči fotografie. Objasníme skladebné principy fotografického obrazu, kompoziční zákonitosti i možnosti výtvarných řešení a efektů. Předmět sleduje cestu od jednoduchého mechanického záznamu k autorskému vyjádření. Povede posluchače k ovládnutí všech výrazových prostředků fotografie i skladebných postupů s cílem dosáhnout dokonalé obrazové informace i emotivního působení na diváka. Forma předmětu je zcela praktická, seminární, ateliérová. Některé úlohy budou posluchači řešit společně s pedagogem, další pak samostatně, s tím, že postupy a výsledky budou ve skupině konzultovány a diskutovány. Výuka obsáhne celý fotografický proces od snímání, přes editaci až po tisk. Výstupem bude malý autorský soubor každého posluchače s výstavním potenciálem. Program seminářů se nebude vyhýbat žádnému žánru, ale důraz bude položen na fotografii architektury.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

!Sedláček M., Fotografie v odborné praxi, 1. vydání, Praha ČVUT v Praze, 2014, 978-80-01-05497-0

?Pihan R., Mistrovství práce s DSLR, IDIF 2013

?Myška, M. Světlo a osvětlení v digitální fotografii; Computer press 2008

?Tůma, T. Kreativní digitální fotografie; Computer press 2005

?Sedláček, M. Nová média pro odborné pracovníky; ČVUT 2012

?Birgus, V. – Mlčoch, J. Česká fotografie 20. století; Kant 2010

?Petříček, M. Myšlení obrazem; Hermann & synové 2009

?Adobe Photoshop CS6: Oficiální výukový kurz, C‐press

:elearningové kurzy: http://people.fsv.cvut.cz/~rejenjak/metodika.htm

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost TH:A-140

08:00–09:50
(paralelka 101)
Thákurova 7 (FSv-budova A)
A140
Čt

Rozvrh na letní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 2. 3. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4173206.html