Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

BOZP při práci ve stavebnictví

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
122BPS Z,ZK 7 4P+2C česky
Předmět je náhradou za:
BOZP při práci ve stavebnictví (122BOZ1)
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra technologie staveb
Anotace:

Bezpečnost práce na staveništi je klíčovou v podmínkách novodobého stavebnictví a právě ve vztahu našeho začlenění do struktur EU. Studenti jsou v rámci tohoto předmětu seznámeni s aplikací BOZP pro specifický průmysl a to stavebnictví, s povinnostmi zaměstnavatele a zaměstnanců, s výkonem státních odborných dozorů, s problematikou pracovních úrazů (procesy jejich evidence, šetření a odškodňování), s vytvářením bezpečného pracoviště, kategorizace prací, pracovně-lékařskou péčí, pracovními riziky (povinnosti zaměstnavatele, identifikace a hodnocení rizik, opatření k jejich minimalizaci), s osobními ochrannými pracovními prostředky. Dále jsou seznámeni se základními požadavky na BOZP při provádění stavebních činností, s výkonem koordinátora BOZP při přípravě a realizaci staveb, BOZP při používání a provozu stavebních strojů, technických zařízení a vyhrazených technických zařízení, s riziky spojenými se stavebními činnostmi, s požárními riziky při realizaci staveb, s uplatnění BOZP při projektování staveb a projektování jejích realizace, s dopravou na staveništi, školeními BOZP.

Požadavky:
Osnova přednášek:

! Kol. autorů: Bezpečnost a ochrana zdraví na pracovištích, Výzkumný ústav bezpečnosti práce, vyd. druhé, 2016, ISBN 978-80-87676-20-2

! Kápl, V.: Bezpečnost práce ve stavebnictví, Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2014, ISBN: 978-80-7421-085-3

! Pečená, M.: Bezpečnost práce ve stavebnictví, Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2008, ISBN: 978-80-86973-90-6

! Chromečka, M. - Uhlíř, M.: Vazač - příručka vazače břemen, Vydavatelství technických publikací, TECHNO, 2007

? Novotný, K.: Lexikon BOZP II. Stavebnictví, SATES, 2016

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

! Kol. autorů: Bezpečnost a ochrana zdraví na pracovištích, Výzkumný ústav bezpečnosti práce, vyd. druhé, 2016, ISBN 978-80-87676-20-2

! Kápl, V.: Bezpečnost práce ve stavebnictví, Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2014, ISBN: 978-80-7421-085-3

! Pečená, M.: Bezpečnost práce ve stavebnictví, Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2008, ISBN: 978-80-86973-90-6

! Chromečka, M. - Uhlíř, M.: Vazač - příručka vazače břemen, Vydavatelství technických publikací, TECHNO, 2007

? Novotný, K.: Lexikon BOZP II. Stavebnictví, SATES, 2016

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 10. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4159206.html