Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Základní skiagrafické projekce

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBRZSP Z 2 1P+1C česky
Přednášející:
Žaneta Honová (gar.)
Cvičící:
Žaneta Honová (gar.)
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Cílem předmětu je seznámení posluchačů se základními zobrazovacími skiagrafickými projekcemi, které se používají v radiodiagnostice. Zvláštní pozornost bude věnována základním rentgenografickým vyšetřením jednotlivých částí lidského těla. Kromě přehledu jednotlivých skiagrafických projekcí získají posluchači vědomosti o přípravě a postupech pro skiagrafické vyšetřování, o zásadách označování projekcí a přípravě pacientů ke skiagrafickému vyšetření. Cílem je porozumět problematice zhotovování rentgenových snímků a orientovat se v širokém spektru skiagrafických projekcí.

Požadavky:

Aktivní účast na cvičeních, přípustná je jedna absence. V případě absence je nutné doložit důvody nepřítomnosti. Absenci je možné omluvit pouze po dohodě s vyučujícím, který určí způsob náhrady.

Zápočet: Úspěšné složení písemné a praktické části. Písemný test obsahuje celkem 30 testových otázek: bodové hodnocení pro udělení zápočtu 50 % a více správných odpovědí. V praktické části budou ověřeny znalosti základních skiagrafických projekcí na skiagrafickém oddělení (převzetí žádanky na vyšetření, komunikace s pacientem, vlastní nastavení projekční techniky, popis výsledného RTG snímku).

Osnova přednášek:

Základní poznámky ke skiagrafickým projekcím

Příprava pacienta ke skiagrafickému vyšetření

Zásady označování projekcí

Skiagrafické projekce horních končetin

Skiagrafické projekce dolních končetin

Skiagrafické projekce páteře, hrudní kosti a žeber

Skiagrafické projekce lebky a jejích částí

Skiagrafické projekce vnitřních orgánů

Osnova cvičení:

Základní příprava a postupy pro skiagrafické vyšetřování

Pacient a zásady při jeho skiagrafickém vyšetřování

Stranové značení snímků

Skiagrafické projekce horních končetin

Skiagrafické projekce dolních končetin

Skiagrafické projekce páteře, hrudní kosti a žeber

Skiagrafické projekce lebky a jejích částí

Skiagrafické projekce vnitřních orgánů

Cíle studia:

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními skiagrafickými projekcemi v rozsahu nezbytném pro výkon povolání v oboru radiologický asistent.

Studijní materiály:

Vomáčka, J., Nekula, J., Kozák, J. Zobrazovací metody pro radiologické asistenty. 1. vydání. UP Olomouc, 2012. ISBN: 978-80-244-3126-0.

Neuwirth, J. Anatomia Radiologica Hominis, Anatomie člověka na RTG obrazech - pro nelékařské obory a laiky. 1. vydání. nakl.: Neunn, 2013. ISBN-13: 978-80-01-05392-8.

Nekula, J., Heřman, M., Vomáčka, J., Kocher, M. Radiologie. 3. vydání. UP Olomouc, 2005. ISBN 80-244-1011-7.

Seidl, Z. a kol. Radiologie pro studium a praxi. 1. vydání. Praha: Grada, 2012. ISBN 978-80-247-4108-6.

Příručka základních skiagrafických projekcí. Vydavatelství RAIV [online], dostupné z: www.rtg.kvalitne.cz

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost FN
Honová Ž.
15:00–16:50
(přednášková par. 1
paralelka 1)


FN
místnost FN
Honová Ž.
17:00–18:50
(přednášková par. 1
paralelka 2)


FN
místnost KL:K-306
Honová Ž.
15:00–16:50
(přednášková par. 1)
Kladno FBMI
Učebna anatomie
Út
St
Čt

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 6. 7. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3577206.html