Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Výuka v terénu - železniční stavby (1 týden)

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
137YZVT KZ 1 2C česky
Korekvizita:
Železniční stavby 1 (137ZE01)
Přednášející:
Ondřej Bret
Cvičící:
Ondřej Bret, Martin Lidmila, Zuzana Mašková, Michal Petýrek
Předmět zajišťuje:
katedra železničních staveb
Anotace:

Předmět je zaměřen na praktické osvojení dovedností v oblasti pasportizace železniční trati, základní geodetické práce (polygonový pořad, zaměření příčných řezů a podélného profilu, vytyčení přechodnice) a zpracování související výpočtové a výkresové dokumentace. Součástí výuky je provedení statické a rázové zatěžovací zkoušky a změření parametrů konstrukčního uspořádání koleje v oblouku a ve výhybce. Výuka probíhá formou pětidenního kurzu na reálné železniční trati. Studenti pracují v týmech.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

!Horníček, L. a kolektiv: Praktické cvičení ze železničních staveb, ČVUT v Praze, 2013, ISBN 978-80-01-05057-6

! Břešťovský P.: Železniční stavby 1. Návody pro cvičení, ČVUT v Praze, 2018, ISBN 978-80-01-06373-6

?Esveld C.: Modern Railway Track, TU Delft, 2016, ISBN 978-1-326-05172-3

? Krejčiříková H.: Železniční stavby 1 / 1. část. ČVUT v Praze, 2017, ISBN 978-80-01-06157-2

? Blažek R., Skořepa Z.: Geodézie 3. Výškopis. ČVUT v Praze, 2009, ISBN 978-80-01-04358-5

:ČSN 73 6360-1, Konstrukční a geometrické uspořádání koleje železničních drah a její prostorová poloha - Část 1: Projektování, ČNI, 2008

:ČSN 73 6360-2, Konstrukční a geometrické uspořádání koleje železničních drah a její prostorová poloha - Část 2: Stavba a přejímka, provoz a údržba, ČNI, 2009

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 19. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3405306.html