Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Železniční stavby 1

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
137ZE01 Z,ZK 7 4P+2C česky
Korekvizita:
Dopravní stavby a územní plánování (136DSUP)
Předmět lze klasifikovat až po klasifikaci předmětů:
Dopravní stavby a územní plánování (136DSUP)
Přednášející:
Hana Krejčiříková (gar.), Martin Lidmila
Cvičící:
Ondřej Bret, Martin Lidmila, Zuzana Mašková, Michal Petýrek
Předmět zajišťuje:
katedra železničních staveb
Anotace:

Vozidlo a kolej, konstrukční a geometrické uspořádání koleje, prostorové uspořádání trati, průzkumy pro projektování, projektová dokumentace, trasování a vytyčování železničních tratí, konstrukce železniční trati, konstrukční vrstvy tělesa železničního spodku, zemní těleso železničního spodku, poruchy a zvýšení stability tělesa železničního spodku, požadavky na únosnost a zhutnění zemin v tělese, odvodnění železničního spodku, stavby železničního spodku. Konstrukce koleje, kolejnice, kolejnicové podpory, kolejnicové styky, teorie, budování a udržování bezstykové koleje, konstrukce a geometrické poměry výhybek.

Požadavky:

není požadováno

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:

1 Úvod, Opakování, Oblouky a přechodnice

2 Trasování, mapové podklady

3 Konstrukce železniční trati

4 Podélný řez, výkaz výměr

5 Návrh pražcového podloží

6 Oblouky s mezipřímou

7 Oblouky s bodem obratu

8 Výhybky a transformace

9 Návrh zhlaví

10 Příčný řez

11 Pražce a upevnění - cvičení venku

12 Konsultace

13 Zápočtový test

Cíle studia:

Hluboké znalosti o projektování železničních tratí a návrhu jejich konstrukce (železniční spodek), včetně jednotlivých konstrukčních prvků,

Studijní materiály:

!Krejčiříková.: Železniční stavby 1; skrípta, ČVUT Praha, 2017, ISBN 978-80-01-06157-2

!Břešťovský, Fridrich: Železniční stavby 1, Návody pro cvičení, skrípta, ČVUT Praha, 2018, ISBN 978-80-01-06373-6

?Lichtberger: Track compendium: formation, permanent way, maintenance, economics. Hamburg: Eurailpress, 2005, ISBN 3-7771-0320-9.

?Ižvolt, Hodas, Šestáková: Železničné stavitelstvo 1, kniha Žilina, 2015, ISBN 978-80-554-1122-4

?Ižvolt, Hodas, Šestáková: Železničné stavitelstvo 2, kniha Žilina, 2015, ISBN 978-80-554-1169-9

:SR103/3 (S) Služební rukověť: Výkresy materiálu pro železniční svršek - kolej; SŽDC 2010

:SZDC S3 Železniční svršek, 2014

:SZDC S4 Železniční spodek, 2008

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 10. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3325506.html