Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Hydrologie a klimatologie

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
141HYKL Z,ZK 7 3P+3C česky
Přednášející:
Michal Dohnal, Josef Křeček (gar.), Tomáš Vogel
Cvičící:
Michal Dohnal, Josef Křeček (gar.), Eva Pažourková, Tomáš Vogel
Předmět zajišťuje:
katedra hydrauliky a hydrologie
Anotace:

Energetická bilance a klimatický systém Země; termodynamika vzduchu a stabilita atmosféry; frontální systémy; vznik oblaků a srážek; oběh vody: atmosférické srážky, výpar, voda v půdě a formy odtoku; měření meteorologických a hydrologických prvků; zpracování a vyhodnocování dat; transformace odtoku; možnosti modelování hydrologických jevů.

Požadavky:

Nestanoveny.

Osnova přednášek:

Energetická bilance a klimatický systém Země; termodynamika vzduchu a stabilita atmosféry; frontální systémy; vznik oblaků a srážek; oběh vody na Zemi: atmosférické srážky, výpar, voda v půdě a formy odtoku; měření meteorologických a hydrologických prvků; zpracování a vyhodnocování dat; transformace odtoku; možnosti modelování hydrologických jevů.

Osnova cvičení:

Měření a vyhodnocení úhrnů atmosferických srážek na povodí, stanovení průtoku v povrchových tocích, aplikace součtových čar, čára překročení m-denních průtoků, odhad N-letých průtoků, transformace odtoku, výpočet potenciální evapotranspirace a klimatického výparu, hydrologické předpovědi.

Cíle studia:

Cílem je seznámení posluchačů se zákonitostmi výskytu a oběhu vody na Zemi a dosažení schopnosti základních aplikací poznatků ve vodohospodářské praxi.

Předmět zahrnuje problematiku výskytu a oběhu vody v přírodě. Pozornost je věnována zejména studiu meteorologických procesů v přízemní vrstvě atmosféry a genezi srážko-odtokového vztahu.

Studijní materiály:

!Kemel, M. 2000: Klimatologie, Meteorologie, Hydrologie. CVUT. ISBN:80-01-01456-8.

!VÚV TGM 1997: Voda v České republice. MŽP, Praha. ISBN:978-80-7212-491-6.

?Henderson-Sellers, A., Robinson P.J. 1999: Contemporary Climatology. Longman, New York. ISBN:0582276314.

?Shaw, E.M. 1991: Hydrology in Practice. Chapman&Hill, London. ISBN:9780415370424.

? Ven Te Chow et al., Applied hydrology, McGraw-Hill, 1988. ISBN:0-07-010810-2.

:Průvodce oborem hydrologie NTK - https://www.techlib.cz/cs/83720-hydrologie

Poznámka:
Další informace:
hydrology.fsv.cvut.cz
Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost TH:B-880

09:00–11:50
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B880
Út
místnost TH:C-204

10:00–12:50
(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (FSv-budova A)
C204
místnost TH:B-880

16:00–18:50
(přednášková par. 1
paralelka 102)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B880
St
Čt

Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 14. 8. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3124106.html