Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Oceňování nemovitostí

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
155YCN1 Z,ZK 4 2P+2C česky
Přednášející:
Eliška Housarová (gar.)
Cvičící:
Eliška Housarová (gar.)
Předmět zajišťuje:
Katedra geomatiky
Anotace:

Oceňování nemovitostí je velmi rozsáhlý obor, který se prolíná různými oblastmi, jako je např. stavebnictví, pojišťovnictví, státní správa, bankovnictví či katastr nemovitostí. Během přednášek se budeme zabývat základními pojmy z oblasti nemovitostí, metodami oceňování nemovitostí, pro jaký účel a kdy je využít. Tržním oceňováním - nákladovou, porovnávací a výnosovou metodou. Administrativním oceněním nemovitostí, oceňováním věcných břemen a oceňováním nemovitostí ve speciálních případech jako jsou např. úvěry, dědictví, společné jmění manželů, pro pojišťovny aj.

Požadavky:

Kontrolovaná výuka na cvičeních.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:

1. Organizace cvičení, práce s podklady, které potřebujeme pro ocenění nemovitostí

2. Tvorba vlastní databáze nemovitostí, jak vybírat vzorky pro porovnání nemovitostí

3. Stanovení ceny nemovitosti porovnávacím způsobem - tržní oceňování - ocenění bytu/garáže - 1. část

4. Stanovení ceny nemovitosti porovnávacím způsobem - tržní oceňování - ocenění bytu/garáže -2. Část

5. Stanovení ceny nemovitosti nákladovým způsobem - tržní oceňování - ocenění rodinného domu-1. část

6. Stanovení ceny nemovitosti nákladovým způsobem - tržní oceňování - ocenění rodinného domu-2. část

7. Stanovení ceny nemovitosti výnosovou metodou - tržní oceňování - pronájem bytu - 1. část

8. Stanovení ceny nemovitosti výnosovou metodou - tržní oceňování -pronájem bytu - 2. část

9. Stanovení ceny nemovitosti porovnávacím způsobem - administrativní ocenění - ocenění bytu - 1. část

10. Stanovení ceny nemovitosti porovnávacím způsobem - administrativní ocenění - ocenění bytu - 2. část

11. Oceňování pozemků - 1. část

12. Oceňování pozemků - 2. část

13. Rezerva, udělení zápočtů

Cíle studia:

Získání základních poznatků v oblasti oceňování nemovitostí, jak v tržním, tak administrativím ocenění.

Studijní materiály:

! ORT, P., ŠEFLOVÁ ORTOVÁ, O., Oceňování nemovitostí v praxi, Leges, s. r. o., podle stavu k 29. 11. 2017, ISBN: 978-80-7502-234-9

! SCHNEIDEROVÁ HERALOVÁ, R., Oceňování nemovitých věcí. 1. vyd. ,Praha, Fineco, 2015, ISBN: 978-80-86590-14-1

! ÚZ č. 1247 - Oceňování majetku 2018, SAGIT Ostrava-Hrabůvka, ISBN: 978-80-7488-280-7

? SHAPIRO, E., MACKMIN, D., SAMS, G., Modern methods of valuation, Routledge, 11th edition, New York, 2013, ISBN-10: 0080971164, ISBN-13: 978-0080971162

? BRADÁČ, A. a kol., Teorie oceňování nemovitostí. 8. vydání. AKADEMICKÉ NAKLADATELSTVÍ CERM, s.r.o., Brno, 2009, ISBN: 978-80-7204-630-0

? ORT, P., Oceňování nemovitostí - moderní metody a přístupy. Leges Praha, 2013, ISBN: 978-80-87576-77-9

: ÚZ č. 1207 - Stavební zák., vyvlastnění, urychlení výstavby infrastr., SAGIT, ISBN: 978-80-7488-239-5

Poznámka:
Další informace:
https://moodle-vyuka.cvut.cz/course/view.php?id=348
Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost TH:B-973

16:00–17:50
(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (FSv-budova A)
B973
místnost TH:B-973

18:00–19:50
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B973
St
Čt

Rozvrh na letní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 22. 9. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3117006.html