Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Japonština 2

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
A0B04JAP2 Z 2 2C
Přednášející:
Cvičící:
Dana Saláková (gar.), Dana Lisá, Vít Ulman
Předmět zajišťuje:
katedra jazyků
Anotace:

Kurz je určen především pro absolventy základního kurzu japonského jazyka, ale také pro samouky se znalostmi odpovídajícími počáteční úrovni kurzu.

V rámci tohoto předmětu si studenti prohloubí svoje znalosti japonského jazyka získaného v předchozím kurzu a po jeho absolvování by měli být schopni složit jazykovou zkoušku JLPT N5. Hlavní důraz je kladen na základní komunikaci v běžných společenských situacích. V průběhu kurzu se naučí aktivně prvních sto japonských znaků.

Požadavky:

Znalosti japonského jazyka, které jsou obsahem předmětu A0B04JAP, tj. aktivní znalost obou slabičných abeced, základní charakteristiky japonské věty a slovní zásoba na úrovni minimálně prvních tří lekcí učebnice Minna no Nihongo I.

Osnova přednášek:

Opakování probrané látky z minulých kurzů- hiragana, katakana, základní gramatika

2 Opakování skloňování dvou typů japonských adjektiv. Opakování jednoduchých dialogů

3 Systém japonských číslovek a numerativů, jejich užití ve větách

4 Opakování probraných znaků, prohlubování slovní zásoby (zvířata, části těla atd.)

5 Nové znaky (učebnice Kanji master), čtení jednoduchých textů, náslechy.

6 Spojovací forma japonských sloves (te-forma, přechodníky), znaky,

7 Opakování komparativu a superlativu, trénink použití te-formy ve větách, průběhové časy

8 Náslechy, nové znaky, čtení textů, lekce 11 - Minna no nihongo

9 Lekce 12 - Minna no nihongo (důraz na náslechy a slovní zásobu, gramatika byla probrána předem)

10 Vyjádření přání (přací tvary v japonštině)

11 Lekce 13 - Minna no nihongo

12 Další výrazy tvořené te- tvary, náslechy, čtení

13 Lekce 14 - Minna no nihongo

14 Závěrečné opakování probrané látky

Osnova cvičení:

1 Opakování probrané látky z minulých kurzů- hiragana, katakana, základní gramatika

2 Opakování skloňování dvou typů japonských adjektiv. Opakování jednoduchých dialogů

3 Systém japonských číslovek a numerativů, jejich užití ve větách

4 Opakování probraných znaků, prohlubování slovní zásoby (zvířata, části těla atd.)

5 Nové znaky (učebnice Kanji master), čtení jednoduchých textů, náslechy.

6 Spojovací forma japonských sloves (te-forma, přechodníky), znaky,

7 Opakování komparativu a superlativu, trénink použití te-formy ve větách, průběhové časy

8 Náslechy, nové znaky, čtení textů, lekce 11 - Minna no nihongo

9 Lekce 12 - Minna no nihongo (důraz na náslechy a slovní zásobu, gramatika byla probrána předem)

10 Vyjádření přání (přací tvary v japonštině)

11 Lekce 13 - Minna no nihongo

12 Další výrazy tvořené te- tvary, náslechy, čtení

13 Lekce 14 - Minna no nihongo

14 Závěrečné opakování probrané látky

Cíle studia:

Umožnit studentům prohloubit doposud získané znalosti o jazyce, kultuře a tradicích Japonska.

Studijní materiály:

Banno, Eri at al. Genki I: An Integrated Course in Elementary Japanese. Tokio: Japan Times ,2011.

Poznámka:

Předmět není určen pro studenty, kteří ho mají jako svůj mateřský/úřední jazyk.

Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz/courses/A0B04JAP2
Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt
místnost T2:E1-106
Ulman V.
09:15–10:45
(paralelka 101)
Dejvice haly
Učebna

Rozvrh na letní semestr 2020/2021:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt
místnost T2:E1-106
Ulman V.
09:15–10:45
(paralelka 1)
Dejvice haly
Učebna

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 20. 4. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3049206.html