Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Radiologické zobrazovací metody-klinická praxe

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBRRZK Z,ZK 9 200XH česky
Přednášející:
Ondřej Krahula (gar.)
Cvičící:
Ondřej Krahula (gar.), Jana Hudzietzová
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Individuální praxe studentů. V maximální míře zužitkují své dosavadní teoretické poznatky a praktické zkušenosti. Cílem je procvičení základních praktických návyku pro přípravu k výkonu budoucího povolání. Studenti budou vedeni registrovanými radiologickými asistenty.

Požadavky:

Požadavky zápočtu: Podmínkou udělení zápočtu je 100 % účast na klinické praxi. V případě absence je nutné praxi nahradit po domluvě s příslušným pracovištěm. Na základě předloženého deníku odborných praxí, ve kterém bude potvrzena docházka a uvedeno hodnocení praxe studentem, získá student zápočet.

Požadavky zkoušky: Zkouška bude probíhat na Radiodiagnostickém oddělení v ÚVN pod vedením pod vedením odborně způsobilé osoby, která na zkoušku dohlíží. Pro úspěšné složení zkoušky je zapotřebí prokázání praktických dovedností a zodpovězení doplňujících otázek. Známka bude do systému KOS zapsána na základě předloženého deníku odborných praxí s hodnocením zkoušejícího z ÚVN.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:

Cvičení :

Konvenční zobrazovací postupy

Sálový provoz, snímkování u lůžka, speciální techniky

Počítačová tomografie

Angiografie, intervence

Magnetická rezonance

Cíle studia:

Cíle:

získat základní znalosti v předmětu v rozsahu nezbytném pro výkon povolání v oboru Radiologický asistent.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

Nekula, J., Heřman, M., Vomáčka, J., Kocher, M. Radiologie. UP Olomouc, 2005.

Nekula, J., Chmelová, J. Vybrané kapitoly z konvenční radiologie, Ostravská univerzita, ZSF, 2005

Šmoranc, P. Rentgenová technika v lékařství. SPŠE Pardubice, 2004.

Chudáček, Z. Radiodiagnostika. Grada, 2000. ISBN 80-7169-689-7.

Sehr, Bruna Výpočetní tomografie. Wegener : Computer tomography of the abdomen

Válek, V. Moderní diagnostické metody - Magnetická rezonance. IPVZ - Brno, 1996. ISBN 80-7013-225-6.

Krajina, A., Peregrin, J.Intervenční radiologie : miniinvazivní terapie, Hradec Králové : Olga Čermáková, 2005

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 4. 8. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2849406.html