Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Nukleární medicína III

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBRNM3 Z,ZK 3 2P+1C česky
Přednášející:
Jitka Svobodová, Petr Vlček (gar.), Lucie Lančová, Kateřina Michalová
Cvičící:
Jitka Svobodová, Lucie Lančová, Kateřina Michalová
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Předmět navazuje na nukleární medicínu II. Prohlubuje získané znalosti a dovednosti v diagnostických i terapeutických výkonech v nukleární medicíně.

Požadavky:

Účast je povinná, neúčast je možná pouze z vážných důvodů (nemoc či jiné, musí byt doloženo )

Zápočtový test musí být splněn minimálně na 60%, úspěšné složení je podmínkou k přihlášení ke zkoušce.

Zkouška bude mít ústní formu (3 otázky - včetně scintigrafických metod v nefrologii, urologii, scintigrafické vyšetření štítné žlázy, příštítných tělísek - přednášky z 2. ročníku).

Osnova přednášek:

1.Scintigrafické vyšetření skeletu

2.Třífázová scintigrafie skeletu. Scintigrafie kostní dřeně

3.Scintigrafie sleziny a jater. Funkční vyšetření hepatobiliárního systému

4.Vyšetření GIT scintigrafickými metodami

5.Přehled diagnostických metod v hematologii. Vyšetření oběhového systému. Imunoscintigrafie

6.Lymfoscintigrafie. Značení sentinelové uzliny

7.Pneumologická diagnostika

8.Nukleární neurologie

9.Nukleární kardiologie I

10.Nukleární kardiologie II

11. Onkologická diagnostika ? 99mTc-MIBI, 123I-MIBG, 111 In-Octreoscan. Specifika při vyšetření dětí v NM.

12.Diagnostika zánětů metodami NM

13.Terapie otevřeními zářiči v NM, paliativní terapie metastáz, synoviektomie

14. Zápočtový test

Osnova cvičení:

Cvičení:

Upevnění získaných teoretických poznatků v praxi

Cíle studia:

Cíle:

získat základní znalosti v předmětu v rozsahu nezbytném pro výkon povolání v oboru Radiologický asistent.

Studijní materiály:

1) Miková V. :Nukleární medicína , Průřez vyšetřovacími metodami v oboru nukleární medicína. Edice CARE, Praha , Galen, 2008

2) Koranda P. a kol. : Nukleární medicína, UP Olomouc, 2014

3) Kupka K., Kubinyi J., Šámal M. a kol., : Nukleární medicína, p3k s.r.o., Praha 2015

4) Vlček P. a kol. : Praktická cvičení z nukleární medicíny, UK v Praze, nakl. Karolinum , Praha 2010

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost FNM
Vlček P.
Svobodová J.

13:00–14:50
(přednášková par. 1)
LF UK
FN Motol
místnost FNM

Svobodová J.

15:00–15:50
(přednášková par. 1
paralelka 1)

LF UK
FN Motol
Út
St
Čt

Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 7. 7. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2848406.html