Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Radiologická kazuistika

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBRRKA Z 1 1S česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Obsahem předmětu je demonstrace nejčastějších patologických nálezů na rentgenové dokumentaci. Probrány budou dia-gnostické možnosti konvenční radiologie, počítačové tomografie, digitální subtrakční angiografie a magnetické rezonan-ce.

Požadavky:

Zápočet: Pro udělení zápočtu je nutná 86% účast na cvičeních (možná jedna absence). Podmínkou je aktivní účast na cvičeních, která bude průběžně hodnocena v rámci výuky. Průběžné hodnocení bude provedeno obdobně jako celé zakončení předmětu - prospěl, neprospěl.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:

Semináře:

Zobrazení onemocnění mozku

Zobrazení patologie na cévního zásobení mozku

Zobrazení onemocnění plic a srdce

Zobrazení onemocnění břišních orgánů

Zobrazení onemocnění orgánů v pánvi

Zobrazení onemocnění osového skeletu

Zobrazení onemocnění velkých kloubů

Zobrazení horní končetiny

Zobrazení dolní končetiny

Zobrazení onemocnění cévního systému mimo cévního zásobení mozku

Cíle studia:

Cíle:

získat základní znalosti v předmětu v rozsahu nezbytném pro výkon povolání v oboru Radiologický asistent.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

Nekula, J., Heřman, M., Vomáčka, J., Kocher, M. Radiologie. UP Olomouc, 2005.

Šmoranc, P. Rentgenová asistenta v lékařství. SPŠE Pardubice, 2004.

Chudáček, Z. Radiodiagnostika. Grada, 2000. ISBN 80-7169-689-7.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 9. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2847506.html