Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Praxe v semestru bloková (11 až 14 týden)

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBRPSB Z 3 160XH česky
Přednášející:
Cvičící:
Jana Hudzietzová (gar.)
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Praxe proběhne na odborných pracovištích pod dohledem vybraných radiologických asistentů.

Studenti si praktickou formou procvičí získané teoretické znalosti v oborech konvenční radiologie, radioterapie a nukleární medicína. Součástí praxe je seznámení s organizací provozu na jednotlivých odděleních.

Požadavky:

Požadavky: Podmínkou udělení zápočtu je 100 % účast na klinické praxi. V případě absence je nutné praxi nahradit po domluvě s příslušným pracovištěm. Na základě předloženého deníku odborných praxí, ve kterém bude potvrzena docházka a uvedeno hodnocení praxe studentem, získá student zápočet.

Osnova přednášek:

Neurčena

Osnova cvičení:

Rozdělení praxe:

Radiodiagnostika - konvenční radiologie

Radiodiagnostika - konvenční radiologie

Radioterapie

Nukleární medicína

Cíle studia:

Cíle:

získat základní znalosti v předmětu v rozsahu nezbytném pro výkon povolání v oboru Radiologický asistent.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

Bakos, K. a kol.: Nukleání medicína. Učební text I. LF UK, Praha, 1996.

Míková, V.: Nukleární medicína. Průřez vyšetřovacími metodami v oboru nukleární medicína. Edice CARE. Praha, Galén, 2008. ISBN 978-80-7262.

Mysliveček, J., Hušák, V., Koranda,V.: Nukleární medicína I. UP, Olomouc, 1995.

Dienstbier, Z. a kol.: Diagnostika metodami nukleární medicíny. Avicenum, Praha, 1989.

Urbánek, J., Míková, V.: Nukleární medicína. Gentiana Jilemnice, 2000. ISBN 80-902133-9-1.

Radiační onkologie, Šlampa P, Petera J., Galén, 2008

Klinická radiobiologie, Feltl D., Cvek J., nakl. Tobiáš, 2008

Nekula, J., Chmelová, J. Vybrané kapitoly z konvenční radiologie, Ostravská univerzita, ZSF, 2005

Chudáček, Z. Radiodiagnostika. Grada, 2000. ISBN 80-7169-689-7.

Sehr, Bruna Výpočetní tomografie. Wegener : Computer tomography of the abdomen

Válek, V. Moderní diagnostické metody - Magnetická rezonance. IPVZ - Brno, 1996. ISBN 80-

7013-225-6.

Krajina, A., Peregrin, J. Intervenční radiologie : miniinvazivní terapie, Hradec Králové : Olga Čermáková, 2005

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 4. 7. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2847206.html