Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Rentgenová anatomie

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBRRA Z,ZK 2 1P+1C česky
Přednášející:
Jiří Vrána (gar.)
Cvičící:
Jiří Vrána (gar.)
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Posluchači jsou podrobně seznámeni se zobrazením orgánů a částí těla na rentgenových snímcích zhotovených klasickým konvenčním postupem skiagrafie. Především je probrána anatomie skeletální, ale i anatomie hrudníku, břicha a pánve. Anatomie je probírána na RTG snímcích v základních i speciálních projekcích s normálním nálezem, s občasnými ukázkami patologických procesů a traumat.

Požadavky:

Zápočet: Pro udělení zápočtu je nutná 86% účast na cvičeních (max. jedna absence).

Zkouška: Splnění požadavků k zápočtu. Zkouška je písemnou formou, obsahuje 10 teoretických otázek a 20 RTG snímků s 2-6 strukturami k identifikaci (přiřazení k danému souboru názvů). Ke zkoušce se mohou přihlásit pouze studenti, kterým byl udělen zápočet. Opravný termín zkoušky je s minimálně týdenním odstupem.

Osnova přednášek:

1.Obecné principy rentgenového zobrazení.

2.Anatomie horní končetiny na RTG zobrazení

3.Anatomie dolní končetiny na RTG zobrazení

4.Anatomie osového skeletu na RTG zobrazení

5.Anatomie osového skeletu na RTG zobrazení

6.Anatomie obličejového skeletu na RTG zobrazení

7.Anatomie base lební na RTG zobrazení

8.Rentgenová anatomie cílených snímků lebky

9.Anatomie lebky na RTG zobrazení - shrnutí

10.Anatomie nitrohrudních orgánů na RTG zobrazení

11.Anatomie nitrohrudních orgánů na RTG zobrazení

12.Anatomie břicha na RTG zobrazení

13.Anatomie břicha na RTG zobrazení

14.Zápočtový test

Osnova cvičení:

1.Práce s PACS a DICOM prohlížeči

2.Obrazová RTG dokumentace horní končetiny

3.Obrazová RTG dokumentace dolní končetiny

4.Obrazová RTG dokumentace osového skeletu

5.Obrazová RTG dokumentace osového skeletu

6.Obrazová RTG dokumentace lebky

7.Obrazová RTG dokumentace lebky

8.Samostudium

9.Samostudium

10.Obrazová RTG dokumentace hrudníku a plic

11.Obrazová RTG dokumentace hrudníku a plic

12.Obrazová RTG dokumentace břicha a pánve

13.Obrazová RTG dokumentace břicha a pánve

14.Zápočtový test

Cíle studia:

Získat základní znalosti anatomie na RTG snímcích zhotovených konvenčním postupem v rozsahu nezbytném pro výkon povolání v oboru Radiologický asistent.

Studijní materiály:

Studijní materiály:

Chudáček, Z.: Radiodiagnostika. Osveta, 1993

Čihák, R., Druga, R., Grim, M.: Anatomie 1, 2, 3. Praha Grada, 2004

Dylevský, I., Druga, R.: Anatomie. Praha Galén, 2000

Fleckenstein, P. Anatomy in diagnostic imaging. Kodaň: Munksgaard, 2001. ISBN 87-16-12336-0

Svoboda: Základy vyšetřování rentgenem. Avicenum, 1976

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost ÚVN
Vrána J.
15:00–15:50
(přednášková par. 1)
Dejvice
ÚVN Praha
místnost ÚVN
Vrána J.
16:00–16:50
(přednášková par. 1
paralelka 1)

Dejvice
ÚVN Praha
Čt

Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 8. 7. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2846306.html