Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Experimentální radiologická fyzika

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBRERF Z 1 1C česky
Přednášející:
Cvičící:
Jana Hudzietzová (gar.)
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Cílem předmětu je seznámit studenty s principy detekce a měření ionizujícího záření (IZ) se zvláštním zřetelem na využití monitorování záření pro potřeby radiační ochrany a kontroly kvality. Na příkladech typických detekčních systémů a monitorů IZ jsou demonstrovány funkce těchto přístrojů. Důraz je kladen také na pochopení a interpretaci údajů obsažených v návodech na použití přístrojů. To umožní studentům dobře se orientovat při volbě a výběru vhodného měřicího zařízení k získání požadované informace nebo parametru týkajícího se IZ nebo radionuklidů.

Požadavky:

Podmínky pro udělení zápočtu:

1. Nutná 86% účast na cvičeních (možná jedna absence).

2. Odevzdané a započtené protokoly z praktické výuky.

3. Úspěšné vykonání zápočtového testu z obsahu probraného a zadaného samostatného studia, přičemž bude hodnocena aktivita studenta během hodiny v průběhu celého semestru. Při testu nesmí student používat literaturu, internet, mobilní telefon ani konzultovat s ostatními studenty.

Zápočtový test bude formou písemného testu kombinovaného z:

- odpovědí typu ABCD (možné i více správných odpovědí)

- odpovědí, kdy je nutné odpovídat písemně

K úspěšnému vykonání zápočtového testu je nutné dosažení 50 % a více správných odpovědí.Hodnocení testu bude podle stupnice ECTS (v procentech):

A...100 - 90 výborně (excellent)

B...89 - 80 velmi dobře (very good)

C...79 - 70 dobře (good)

D... 69 - 60 uspokojivě (satisfactory)

E... 59 - 51 dostatečně (sufficient)

F... 50 - 0 nevyhovující (failed)

Osnova přednášek:

Nejsou

Osnova cvičení:

1. Role a význam měření fyzikálních veličin v současné vědě a praxi

2. Etapy fyzikálního měření

3. Principy detekce ionizujícího záření

4. Radon, uran

5. Zápočtový test

Cíle studia:

Získat základní znalosti v předmětu v rozsahu nezbytném pro výkon povolání v oboru radiologický asistent.

Studijní materiály:

[1] Ullmann, V.: Jaderná a radiační fyzika, Ostravská univerzita v Ostravě, Ostrava, 2009

[2] Švec, J.: Radioaktivita a ionizující záření, VŠB, Ostrava, 2005

[3] Šeda, J., Sabol, J. a Kubálek, J.: Nukleární elektronika, SNTL, Praha, 1995

Doporučená literatura:

[4] Knoll, G. F.: Radiation Detection and Measurement, Third edition, John Wiley and Son, Abb Arbor, 2000

[5] Lowenthal, G. C. and Airey, P. L.: Practical Applications of Radioactivity and Nuclear Radiation, Cambridge University Press, Cambridge, 2001

[6] Tsoulfanidis, N.: Measurement and Detection of Radiation, Taylor and Francis, Washington, 1995

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt
místnost KL:K-111
Hudzietzová J.
14:00–15:50
SUDÝ TÝDEN

(paralelka 1)
Kladno FBMI
Učebna

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 14. 8. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2835406.html