Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Počítačové algebraické systémy

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
A8B01CAS Z 2 1P+1C česky
Přednášející:
Cvičící:
Aleš Němeček (gar.)
Předmět zajišťuje:
katedra matematiky
Anotace:

Matlab, Mathematica, Maple

Cílem předmětu je seznámení studentů se základy promyšlené a efektivní práce v prostředí počítačových algebraických systemů. Soustředíme se na výpočty a grafické demonstrace teoretických a praktických postupů, se kterými se studenti paralelně seznamují v úvodních matematických přednáškách Matematika - Calculus 1 a Lineární algebra. Náplň cvičení názorně doplňuje a rozšiřuje zvláště příklady, které jsou početně náročné a jejich řešení bez použití CAS je zdlouhavé. Studenti si osvojí postupy a příkazy pro řešení základních matematických problémů, které se prolínají prakticky celým studiem. Ty lze později samostatně nebo v jiných předmětech dále rozvíjet.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A8B01CAS

Požadavky:

Podmínkou získání zápočtu je aktivní účast na výuce, odevzdání a prezentace zápočtové práce.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:

1. Systém Maple: Úvod, ovládání,

2. Základní dovednosti - úpravy výrazů, polynomy.

3. Diferenciální a integrální počet: příkazy pro calculus, úpravy výrazů.

4. Aplikace diferenciálního počtu.

5. Samostatná práce s konzultacemi, řešení příkladů.

6. Aplikace integrálního počtu.

7. Samostatná práce s konzultacemi, řešení příkladů.

8. Lineární algebra: Matice, operace s maticemi, determinanty, inverzní matice, vlastní čísla.

9 Soustavy lineárních rovnic: symbolické a numerické řešení.

10. Systém MatLab: Úvod, ovládání, základní dovednosti.

11. Datové struktury a jejich efektivní použití.

12. Systém Mathematica: Úvod, ovládání, základní dovednosti.

13. Tipy a triky .

14. Samostatná práce s konzultacemi, řešení příkladů. Zápočet.

Cíle studia:

Viz anotace.

Studijní materiály:

[1] Maple User Manuals and Programming Guides, Maplesoft, a division of Waterloo Maple Inc., pravěk až současnost. (elektronické verze jsou také součástí helpu v instalaci programu) http://www.maplesoft.com/documentation_center/

[2] Wolfram Language & System Documentation Center https://reference.wolfram.com/

[3] MATLAB® Help and Documentation https://www.mathworks.com/help/matlab/

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost T2:C4-459
Němeček A.
11:00–12:30
(paralelka 101)
Dejvice
Laborator počítače
St
Čt

Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 10. 7. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2667306.html