Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Matematika-kalkulus1

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
A8B01MC1 Z,ZK 7 4P+2S česky
Přednášející:
Josef Tkadlec (gar.)
Cvičící:
Josef Tkadlec (gar.)
Předmět zajišťuje:
katedra matematiky
Anotace:

Cílem kurzu je seznámit studenty se základy diferenciálního a integrálního počtu funkce jedné proměnné.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A8B01MC1

Požadavky:

Informace viz http://math.feld.cvut.cz/0educ/pozad/b0b01ma1.htm

Osnova přednášek:

1. Elementární funkce, limita a spojitost funkce.

2. Derivace funkce, její vlastnosti a aplikace.

3. Věty o střední hodnotě. L'Hospitalovo pravidlo.

4. Limita posloupnosti. Taylorův polynom.

5. Extrémy funkcí (lokální i absolutní), průběh funkce.

6. Primitivní funkce, základní metody výpočtu.

7. Integrace racionálních a dalších typů funkcí.

8. Určitý integrál (pomocí součtů). Newtonova-Leibnizova formule.

9. Numerický výpočet určitého integrálu. Aplikace pro výpočet ploch, objemů a délek.

10. Nevlastní integrál.

11. Diferenciální rovnice - formulace úlohy. Metoda separace proměnných .

12. Lineární diferenciální rovnice 1. řádu (variace konstanty).

13. Aplikace, numerické aspekty.

14. Rezerva

Osnova cvičení:

1. Elementární funkce, limita a spojitost funkce.

2. Derivace funkce, její vlastnosti a aplikace.

3. Věty o střední hodnotě. L'Hospitalovo pravidlo.

4. Limita posloupnosti. Taylorův polynom.

5. Extrémy funkcí (lokální i absolutní), průběh funkce.

6. Primitivní funkce, základní metody výpočtu.

7. Integrace racionálních a dalších typů funkcí.

8. Určitý integrál (pomocí součtů). Newtonova-Leibnizova formule.

9. Numerický výpočet určitého integrálu. Aplikace pro výpočet ploch, objemů a délek.

10. Nevlastní integrál.

11. Diferenciální rovnice - formulace úlohy. Metoda separace proměnných .

12. Lineární diferenciální rovnice 1. řádu (variace konstant).

13. Aplikace, numerické aspekty.

14. Rezerva

Cíle studia:
Studijní materiály:

1. J. Tkadlec: Diferenciální a integrální počet funkcí jedné proměnné. ČVUT Praha, 2004.

2. J. Tkadlec: Diferenciální rovnice. Laplaceova transformace. ČVUT Praha, 2005.

Poznámka:
Další informace:
http://math.feld.cvut.cz/0educ/pozad/b0b01ma1.htm
Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost T2:D3-209
Tkadlec J.
14:30–16:00
(přednášková par. 1)
Dejvice
T2:D3-209
St
místnost T2:C3-51
Tkadlec J.
09:15–10:45
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Dejvice
T2:C3-51
místnost T2:D2-256
Tkadlec J.
16:15–17:45
(přednášková par. 1)
Dejvice
T2:D2-256
místnost

11:00–12:30
(přednášková par. 1
paralelka 102)

Čt

Rozvrh na letní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 19. 9. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2664906.html