Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Modelování a vyztužování betonových prvků

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
133YMVB Z 2 1P+1C česky
Přednášející:
Petr Bílý (gar.), Radek Štefan
Cvičící:
Petr Bílý (gar.), Josef Novák, Radek Štefan
Předmět zajišťuje:
katedra betonových a zděných konstrukcí
Anotace:

Obsahem předmětu budou vybrané problémy z následujících okruhů: Vyztužování poruchových oblastí železobetonových konstrukcí. Úvod do nelineárního modelování železobetonových konstrukcí. Příprava vstupních dat pro numerické modely. Představení vybraných programů pro návrh betonových konstrukcí. Softwarové nástroje pro kreslení výkresů výztuže železobetonových konstrukcí.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1) Statistické vyhodnocení materiálových zkoušek. Příprava dat pro numerické modely

2) Vyztužování poruchových oblastí: Úvod do příhradových analogií.

3) Vyztužování poruchových oblastí: Návrh vybraných D-oblastí

4) Vyztužování poruchových oblastí: Nosníky s otvory

5) Vyztužování poruchových oblastí: Softwarové nástroje

6) Úvod do nelineárního modelování ŽB konstrukcí: Teoretické pozadí

7) Úvod do nelineárního modelování ŽB konstrukcí: Představení vybraného programu

8) Úvod do nelineárního modelování ŽB konstrukcí: Příklad ve vybraném programu

9) Vyztužování konstrukcí s využitím programu Allplan: Představení možností

10) Vyztužování konstrukcí s využitím programu Allplan: Základní příkazy, principy práce v programu

11) Vyztužování konstrukcí s využitím programu Allplan: Praktický příklad 1

12) Vyztužování konstrukcí s využitím programu Allplan: Praktický příklad 2

13) Konzultace domácích cvičení, zápočty

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

! Kohoutková, A., Procházka, J., Šmejkal, J.: Modelování a vyztužování betonových prvků - Lokální modely železobetonových konstrukcí. Česká technika - nakladatelství ČVUT, Praha, 2013. 978-80-01-05340-9.

! Allplan - Průvodce pro vyztužování. https://campus.allplan.com/cz/training/tutorialy.html

? Reineck, K.-H.: Examples for the Design of Structural Concrete with Strut-and-Tie Models. American Concrete Institute, Farmington Hills, Michigan, USA, 2002. 0-87031-086-0.

:online https://web.archive.org/web/20070707094813/ a http://www.cee.uiuc.edu:80/kuchma/strut_and_tie/

(Dan Kuchma: Strut and Tie Resource Web)

:online: http://concrete.fsv.cvut.cz/projekty/pdf/frvs2009/Prihradova_analogie_a_resene_priklady.pdf (Semrád, K., Szücs, C.: Řešené příklady betonových konstrukcí pomocí příhradové analogie. ČVUT v Praze, 2013)

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 17. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24783005.html