Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Požární navrh bet. a zděných konstrukcí

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
133YPNB Z 2 1P+1C česky
Přednášející:
Jaroslav Procházka, Radek Štefan
Cvičící:
Martin Benýšek, Jaroslav Procházka, Radek Štefan
Předmět zajišťuje:
katedra betonových a zděných konstrukcí
Anotace:

Chování betonu a betonových konstrukcí při požáru. Zásady návrhu (kritéria R, E, I, dělení na požární úseky, stanovení požadované požární odolnosti). Teplotní analýza požárního úseku. Teplotní analýza konstrukce. Zatížení, principy návrhu betonových a zděných konstrukcí na účinky požáru, metody. Navrhování zděných konstrukcí na účinky požáru.Vlastnosti betonu a výztuže při zvýšených teplotách. Návrh podle tabulek ? nosníky, desky, stěny, sloupy. Zjednodušené výpočetní metody ? metoda izotermy 500 °C, zónová metoda, metoda pro sloupy (B.3), metoda pro nosníky a desky (E), smyk a kroucení (D), zpřesněné výpočetní metody. Zvláštnosti návrhu prvků z vysokopevnostního betonu.

Požadavky:

Před konáním zkoušky z předmětu musí být uzavřeny předměty 133BEK2 a 133BEK3.

Osnova přednášek:

1) Chování betonových a zděných konstrukcí při požáru. Nominální a parametrický požár.

2) Metody hodnocení požární odolnosti. Mechanické, teplotní a fyzikální vlastnosti betonu, výztuže a zdiva při zvýšených teplotách.

3) Návrhové metody pro betonové konstrukce vystavené požáru - přehled, zásady a omezující podmínky jejich použití.

4) Návrhové metody pro betonové konstrukce vystavené požáru - návrh podle tabulek nebo zkoušek.

5) Zjednodušené a pokročilé výpočtové metody. Účinky požáru na prvky a konstrukce z vysokopevnostního betonu - doplňující ustanovení pro navrhování..

6) Hodnocení požární odolnosti zděných konstrukcí. Vlastnosti zdiva při výšených teplotách.

7) Návrhové postupy při zjišťování požární odolnosti zděných stěn a pilířů

Osnova cvičení:

1) Stanovení zatížení betonových prvků a výpočet jeho účinků při požáru.

2) Stanovení teploty v ohřívaných betonových prvcích.

3) Deska, trám a sloup - ověření požární odolnosti podle tabulek.

4) Štíhlé sloupy - ověření požární odolnosti podle tabulek.

5) Deska, trám - ověření požární odolnosti metodou izotermy 500°C,

Betonová stěna - ověření požární odolnosti zónovou metodou.

6) Zděná stěna - ověření požární odolnosti.

7) Zděný pilíř - ověření požární odolnosti.

Cíle studia:

Seznámení s problematikou požárního návrhu betonových a zděných konstrukcí. Nominální a parametrický požár. Mechanické, teplotní a fyzikální vlastnosti i betonu a výztuže za zvýšených teplot. Metody ověřování požární odolnosti.Výpočetní metody: návrh podle tabulek nebo zkoušek, zjednodušené metody, obecná metoda. Smyk, kroucení a kotvení výztuže. Odštěpování betonu. Doplňující ustanovení pro vysokopevnostní beton. Výpočet požární odolnosti betonových a zděných konstrukcí.

Studijní materiály:

Procházka J., Vašková, J., Štefan, R.: Navrhování betonových a zděných konstrukcí na účinky požáru, České vysoké učení technické v Praze, Praha 2010, ISBN 978-80-01-04613-5.

Wald F. a kol.: Výpočet požární odolnosti stavebních konstrukcí, České vysoké učení technické v Praze, Praha 2005, ISBN 80-0103157-8.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2020/2021:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt
místnost TH:C-223

18:00–19:50
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 101)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
C223
místnost TH:C-223

18:00–19:50
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (FSv-budova A)
C223

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 4. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24777205.html