Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Technologie staveb

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
122TS1A Z,ZK 4 2P+1C česky
Přednášející:
Rostislav Šulc (gar.), Václav Pospíchal (gar.)
Cvičící:
Rostislav Šulc (gar.), Václav Pospíchal (gar.), Ondřej Franek, Michal Procházka
Předmět zajišťuje:
katedra technologie staveb
Anotace:

Rozdělení procesů, účastníci výstavby. Bednění tradiční a systémová, nasazení bednění, záběry, zásady dimenzování. Ukládání výztuže. Ukládání čerstvého betonu, hutnění a ošetřování čerstvého betonu. Doprava primární a sekundární. Zvedací prostředky, jeřáby věžové a automobilové, výtahy, vrátky, lávky. Zemní práce, třídy těžitelnosti hornin, druhy vykopávek, provádění vykopávek, pažení - zásady, jednotlivé druhy, postupy, výstavby a demontáže, zásypy, násypy, obsypy, hutnění, odvodnění. Výstavba zděných konstrukcí, výroba a doprava malt na staveništi. Lešení, ohrazení, záchytné konstrukce. Klempířské konstrukce a pokrývačské práce. Příčky a komíny, rozvody instalací, úpravy povrchů, podkladní a nášlapné vrstvy podlah, fasádní pláště, kotevní technika a kompletační dokončovací práce. Vytvoření modelu stavění objektu a investičního celku. Prostorová, technologická, časová struktura objektového a komplexního stavebního procesu.

Požadavky:

Návaznost není požadována.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Naučit studenty základní technologické postupy u procesů zemních prací, základů a nosných konstrukcí, dále je seznámit se základními pomocnými konstrukcemi (pažení, bednění, lešení). Dále naučit základní technologické postupy procesů hrubých vnitřních a dokončovacích prací. Seznámení se zásadami časového plánování objektů a celků.

Studijní materiály:

!Ladra,J., Pospíchal,V.: Technologie staveb - Zemní práce, výstavba sítí, ČVUT Praha 2002

!Ladra,J. a kol.: Technologie staveb - realizace železobetonové monolitické konstrukce budov, ČVUT Praha 2001

!Bašková, R.: Realizácia betónových konštrukcií. BELMAS GROUP, 2008

!Zapletal, M. a kol. Technologie staveb - Dokončovací práce I, STU Bratislava 2002

!Zapletal, M. a kol. Technologie staveb - Dokončovací práce II, STU Bratislava 2004

!Jarský, Č. a kol.: Příprava a realizace objektů a staveb, multimed. učebnice, FSv ČVUT Praha 2008

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost TH:A-536

14:00–15:50
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 105)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
A536
místnost TH:A-335

16:00–17:50
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 108)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
A335
místnost TH:A-536

14:00–15:50
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 106)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
A536
místnost TH:A-335

16:00–17:50
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 107)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
A335
Út
místnost TH:A-334

14:00–15:50
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 103)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
A334
místnost TH:A-333

18:00–19:50
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 101)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
A333
místnost TH:A-334

14:00–15:50
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 104)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
A334
místnost TH:A-333

18:00–19:50
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 102)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
A333
St
místnost TH:C-202

14:00–15:50
(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (FSv-budova A)
C202
Čt

Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 12. 8. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24674905.html