Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Výpočty základových konstrukcí na počítači

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
135YVZK Z 2 1P+1C česky
Přednášející:
Jan Pruška, Jan Salák
Cvičící:
Linda Černá Vydrová, Jan Pruška, Jan Salák, Jan Valenta, Jiří Vaněček
Předmět zajišťuje:
katedra geotechniky
Anotace:

1. Řešení geotechnických úloh pomocí výpočetní techniky. Principy sestavení geotechnického modelu prostředí. Fyzikální modely zemního a horninového prostředí.

2. Matematické modely a metody řešení - metoda sítí, metoda konečných prvků.

3. Základní rovnice teorie pružnosti, Izoparametrické prvky, matice tuhosti, rovnice MKP.

4. Pružnoplastické řešení - základní pojmy, metoda počátečních napětí.

5. Materiálové modely ideálně pružnoplastické, Mohr-Coulomb.

6.Vstupní parametry pro jednotlivé typy modelů.

7. Přehled geotechnického softwaru pro PC v oblasti klasických a numerických metod.

Požadavky:

135GEMZ, 135ZS01 nebo 135ZSVT

Osnova přednášek:

Postupy při algoritmizaci geotechnických úloh. Matematické modely, metoda konečných prvků. Fyzikální modely zemního a horninového prostředí. Vstupní parametry pro jednotlivé typy modelů. Geotechnický software pro PC (algoritmizace norem, plošné a pilotové základy, pažící konstrukce, stabilita svahů, ostění podzemních konstrukcí a pod.)

Osnova cvičení:

1. Seznámení s prostředím programu GEO5, výpočet plošného založení

2. Výpočet pilot v programu GEO5

3. Výpočet kotvených opěrných konstrukcí v programu GEO5

4. Seznámení s prostředím a materiálovými modely programu PLAXIS8

5. Výpočet kontaktního napětí v zemině pod plošným základem MKP

6. Výpočet nekotvené opěrné konstrukce programem PLAXIS8

7. Konzultace, zápočet

Cíle studia:
Studijní materiály:

!Jirásko, D.; Vaníček, I.; Vaníček, M.; Hamouzová, T.; Salák, J.; Kos, J., Projektování základových a zemních konstrukcí, Praha: ČVUT v Praze, 2016. ISBN 978-80-01-05913-5.

!Šejnoha, M.; Janda, T.; Pruška, J.; Brouček, M. Metoda konečných prvků v geomechanice - Teoretické základy a Inženýrské aplikace,Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2015. ISBN 978-80-01-05743-8.

:Manuály programu GEO5,

:Manuály programu PLAXIS v8

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost TH:B-582

16:00–17:50
(přednášková par. 2)
Thákurova 7 (FSv-budova A)
B582
St
Čt
místnost TH:B-582

10:00–11:50
(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (FSv-budova A)
B582

Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 10. 7. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24668205.html