Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Výuka v terénu (1 týden)

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
141VYV1 Z 2 2C česky
Přednášející:
Michal Dohnal (gar.), Tomáš Picek, Michal Sněhota, Martin Šanda
Cvičící:
Michal Dohnal (gar.), Tomáš Picek, Michal Sněhota, Martin Šanda
Předmět zajišťuje:
katedra hydrauliky a hydrologie
Anotace:

Vyhodnocování průtoku z měřeného rychlostního pole hydrometrickou vrtulí a pomocí hladinových plováků. Nivelace sklonu hladiny. Určení Manningova součinitele drsnosti. Popis půdního profilu, odběr půdních vzorků, měření vlhkosti, měření vlhkostního potenciálu, měření nasycené a nenasycené hydraulické vodivosti, výtopový infiltrační pokus.

Požadavky:

návaznost není požadována

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Student si osvojí a bude schopen použít znalosti z hydrometrie a vyhodnocování základních hydraulických charakteristik toku. Student získá základní znalost o chování vody v půdě, přístrojích a metodách měření, včetně vyhodnocení infiltrace vody do půdy.

Studijní materiály:

!Kemel, M. 2000: Klimatologie, Meteorologie, Hydrologie ČVUT. ISBN:80-01-01456-8.

!Kutílek, M., Kuráž, V., Císlerová, M. 2000: Hydropedologie Praha: ČVUT. ISBN:80-01-02237-4.

?Shaw, E.M. 2004: Hydrology in Practice. Routledge Taylor & Francis Group. ISBN:0415370426.

?Hillel, D. 1998: Environmental Soil Physics. Academic Press. ISBN: 0123485258.

?Gordon, N.D., McMahon, T.A. a Finlayson, B.L. 1992: Stream Hydrology. An Introduction for Ecologists. John Wiley & Sons. ISBN: 0470843586.

:ČSN EN ISO 748 Hydrometrie - Měření průtoku kapalin v otevřených korytech použitím vodoměrných vrtulí a plováků. ČNI 2008

:ČSN ISO 2537 Měření průtoků kapalin v otevřených korytech - Vodoměrné vrtule s rotačním prvkem. ČNI 1993

Poznámka:
Další informace:
http://hydraulika.fsv.cvut.cz/Hydrology/vyuka/VYZ1/Srbsko.htm
Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 9. 8. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24645105.html