Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Vodní toky

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
141VTO Z,ZK 5 3P+1C česky
Přednášející:
Petr Sklenář (gar.), Ivana Marešová
Cvičící:
Petr Sklenář (gar.), Ivana Marešová
Předmět zajišťuje:
katedra hydrauliky a hydrologie
Anotace:

Posluchači kurzu se seznámí říčními morfologickými procesy v korytech vodních toků a rozšíří své znalosti v oblastech říční hydrauliky a úpravách toků a získají představu o správě a provozu vodních toků v ČR. V praktické části kurzu studenti připraví studii problémů a závad vybrané části koryta toku a navrhnou nápravná opatření. Studie bude prezentována.

*Vodní toky v pojetí Vodního zákona. Správa vodních toků a správa povodí.

*Morfologické procesy ve vodních tocích. Říční odezva na antropogenní zásah.

*Proudění v korytech s pevným a pohyblivým dnem.

*Trojrozměrné proudění a proudové struktury. Odpory proudu (mikrodrsnost a makrodrsnost).

*Stabilita koryt, morfologické změny aluviálního dna, lokální výmol.

*Transportní procesy a látkové výměny v korytech vodních toků.

*Navrhování úprav toků, návrhový průtok, metody stabilizace břehů a dna koryt, druhy opevnění, hydraulická a geotechnická ochranná opatření.

*Protipovodňová ochrana - technická opatření proti účinkům rozlivu vody a proti hydrodynamickému účinku proudící vody.

*Revitalizace vodních toků a povodí, zásahy pro obnovu a podporu přírodních procesů v korytech a příbřežní zóně.

*Provoz a údržba koryt upravených vodních toků v normálních a extrémních podmínkách, řízení v povodích.

Požadavky:

V předmětu jsou vyžadovány znalosti z 141HYA,141HYKL (141KMH).

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Být schopen aplikace v oblasti říčních a geomorfologických procesů v korytech a záplavových územích a využití technických opatření na přirozených a ovlivněných vodních tocích.

Studijní materiály:

! [1] Charlton, R. 2007: Fundamentals of Fluvial Geomorphology. London:Routledge. ISBN: 0-415-33453-5.

! [2] Schumm, S., A. 2005: River Variability and Complexity. Cambridge University Press. ISBN: 0-521-84671-4.

! [3] Julien, P.,Y. 2018: River Mechanics. Cambridge University Press. ISBN: 1-107-46277-9.

?[4] Strahler, A. 2011: Introducing Physical Geography. John Wiley & Sons. ISBN: 0-470-41811-7.

? [5] Just, T. a kol. 2003: Revitalizace vodního prostředí. Praha: AOPK ČR. ISBN: 80-86064-72-7.

? [6] Mačka, Z., Krejčí, L. a kol. 2011: Říční dřevo ve vodních tocích ČR. Brno: Masarykova univerzita. ISBN: 80-210-5624-4.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost TH:C-217

14:00–16:50
(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (FSv-budova A)
C217
Út
místnost TH:B-875

16:00–17:50
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 102)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B875
místnost TH:B-876

16:00–17:50
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 103)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B876
místnost TH:B-875

16:00–17:50
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 101)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B875
St
Čt

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 14. 8. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24510305.html