Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Provoz letecké dopravy

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
21PLD Z,ZK 5 2P+2C+14B česky
Přednášející:
Jakub Hospodka, Jakub Kraus, Sébastien Lán, Markéta Šedivá Kafková, Roman Vokáč
Cvičící:
Jakub Hospodka, Jakub Kraus, Sébastien Lán, Markéta Šedivá Kafková, Roman Vokáč
Předmět zajišťuje:
ústav letecké dopravy
Anotace:

Poslání a význam letecké dopravy. Legislativa. Letecké společnosti. Strategie LS. Výkony v LD. Nákladová struktura. Řízení paliva. Cargo. Jakost a kvalita. Údržba letadel (organizace) a ekonomika provozu letadel. Pozemní služby. Revenue management. Životní prostředí.

Požadavky:

Základní znalosti v oblasti letecké dopravy, všeobecná ekonomická teorie.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Získat znalosti o úlohách letectví v dopravní soustavě, seznámit se s organizací civilního letectví a poskytnout prohloubené odborné znalosti celé šíře problematiky leteckého provozu, potřebné pro výkon funkcí v řízení letecké dopravy.

Studijní materiály:

Žihla, Z. a kol.: Provozování podniků letecké dopravy a letišť. CERM. Brno. 2012

Volner, R. a kol.: Flight planing management. CERM. Brno. 2007

Němec, V.: Letecká legislativa. CERM. Brno. 2006

Kazda, A. - Caves, R. E.: Airport Design and Operational. Elsevier. 2007

Poznámka:

kombi obor PL Praha

Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 27. 9. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24063005.html