Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Studijní plán PL nav.prez.20/21 (pro obor PL)

Studijní obor: Provoz a řízení letecké dopravy
Studijní program: Technika a technologie v dopravě a spojích Typ studia: Navazující magisterské prezenční
Kód Název skupiny předmětů   kredity
Semestrální projekt
XN1-4 14/15 Projekty nav.prez.1.-4.sem (obory DS, LA, PL+ [BT]) V této skupině musíte získat 13 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 4 předměty
13
Minimální počet kreditů 13
Povinné předměty
1.S.NPPL 19/20 1.sem.nav.prez.PL od 19/20 (obor PL) V této skupině musíte získat 28 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 7 předmětů
28
Minimální počet kreditů 28
Počet předepsaných kreditů celkem 41
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 79
Celkový počet kreditů 120
Platnost dat k 26. 10. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/stplan30020987.html