Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Matematická analýza 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
11MTA1 Z,ZK 6 2+3 česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav aplikované matematiky
Anotace:

Posloupnosti a řady reálných čísel, základní vlastnosti funkcí, elementární funkce, diferenciální počet funkcí jedné reálné proměnné, integrální počet funkcí jedné reálné proměnné, mocninné řady.

Požadavky:

Středoškolská matematika

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Seznámit posluchače se základními metodami matematické analýzy funkcí jedné proměnné a použití těchto metod k řešení problémů, které se vyskytují při dalším studiu.

Studijní materiály:

Nagy J., Navrátil O.: Matematická analýza, Praha, skriptum ČVUT, 2001; Jarník V.: Diferenciální počet 1, Praha, Academia, 1984; Jarník V: Integrální počet 1, Praha, Academia, 1984; Taufer J., Vraštilová O.: Matematika 1: Diferenciální počet pro inženýry, Ostrava, Montanex, 1997; Rektorys K. a kol.: Přehled užité matematiky, Praha, SNTL, 1968.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 6. 6. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24034605.html