Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Studijní plán 1.blok bak.komb.04/05začátek

Studijní obor: Technika a technologie v dopravě a spojích - společná část studia
Studijní program: Technika a technologie v dopravě a spojích Typ studia: Bakalářské kombinované
Kód Název skupiny předmětů   kredity
Povinné předměty
1.S.BK 04/05 1.sem-bak.komb.od04/05 V této skupině musíte získat 28 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 6 předmětů
28
2.S.BK 04/05 2.sem.bak.komb.04/05 V této skupině musíte získat 28 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 8 předmětů
28
3.S.BK 05/06 3.sem.bak.komb.od05/06 V této skupině musíte získat 28 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 8 předmětů
28
4.S.BK 05/06 4.sem.bak.komb.od05/06 V této skupině musíte získat 28 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 9 předmětů
28
Minimální počet kreditů 112
Jazyky
J1B-B.OD03/04-P+K. Jazyk 1.bl.bak.od 03/04-prez.+kombin. V této skupině musíte získat 8 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 5 předmětů
8
Minimální počet kreditů 8
Počet předepsaných kreditů celkem 120
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 0
Celkový počet kreditů 120
Platnost dat k 29. 11. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/stplan10313305.html