Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Kapitálové investování v dopravě a telekomunikacích

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17Y2KI KZ 2 2+0 česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav logistiky a managementu dopravy
Anotace:

Finanční trh, investiční rozhodování - dlouhodobé cíle a investiční strategie, dlouhodobé financování.

Požadavky:

základní znalosti v oblasti financování dopravy

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Objasnit podstatu investičních projektů, kapitálového investování v dopravě.

Studijní materiály:

Valach, J.: Investiční rozhodování a dlouhodobé financování, Ekopress, s.r.o., Praha, 2006.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 27. 9. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2368206.html