Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Studijní plán LA nav.prez.16/17

Studijní obor: Logistika a řízení dopravních procesů
Studijní program: Technika a technologie v dopravě a spojích Typ studia: Navazující magisterské prezenční
Kód Název skupiny předmětů   kredity
Semestrální projekt
XN1-4 14/15 Projekty nav.prez.1.-4.sem (DS, LA, PL + [BT]) V této skupině musíte získat 13 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 4 předměty
13
Minimální počet kreditů 13
Povinné předměty
1.S.NPLA 15/16 1.sem.nav.prez.LA od 15/16 V této skupině musíte získat 26 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 9 předmětů
26
2.S.NPLA 15/16 2.sem.nav.prez.LA od 15/16 V této skupině musíte získat 22 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 7 předmětů
22
3.S.NPLA 16/17 3.sem.nav.prez.LA od 16/17 V této skupině musíte získat 25 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 7 předmětů
25
4.S.NP 12/13 4.sem.nav.prez.(DS, LA, [PL] + [ID]) 12/13 V této skupině musíte získat 2 kredity
V této skupině musíte absolvovat 1 předmět
2
XNDP 13/14 Diplomová práce (DS, LA, PL +[ID]) 13/14 V této skupině musíte získat 18 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 1 předmět
18
Minimální počet kreditů 93
Povinně volitelné předměty
Y2-NP 16/17 PVP nav.prez.(DS, LA, [BT]) 16/17 V této skupině musíte získat 6 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 3 předměty
6
Minimální počet kreditů 6
Jazyky
JZ-N-14/15 Jazyk nav.1.-4.sem.14/15 V této skupině musíte získat 8 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 4 předměty
8
Minimální počet kreditů 8
Počet předepsaných kreditů celkem 120
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 0
Celkový počet kreditů 120
Platnost dat k 18. 10. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/stplan30014945.html